Smart Systems

Oprogramowanie do zarządzania firmą

Smart Systems

Grupa rozwiązań biznesowych przeznaczona do zwiększania efektywności funkcjonowania organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej, gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz kontaktów zewnętrznych z klientami. Zasługująca na szczególna uwagę z racji wykorzystywania szeroko rozwijanych mechanizmów sztucznej inteligencji oraz predykcyjno-adaptacyjnych modeli działania organizacji.

Nasza oferta

Jest to specyficzna grupa usług i rozwiązań telekomunikacyjnych głęboko wtopionych w procesy biznesowe organizacji.Odbiorcami modelu Collaboration są rozproszone geograficznie organizacje istruktury biznesowe, które potrzebują różnorodnychsystemów wspomagania pracy grupowej.

 

Często wykorzystywanymi obszarami stosowania  rozwiązań Collaboration jest telekomunikacja głosowa typu VoIP, komunikacja video, konferencje internetowe i pochodne. Możliwe jest wówczas zwiększenie wydajności pracy zespołów czy proste ograniczenie kosztów telekomunikacyjnych. Jednak collaboration jest pojęciem szerszym niż telekomunikacja, bowiem zawiera w sobie także techniki pracy grupową, współdzieleni zasobów informacji

 

Prowadzimy technologiczne wsparcie naszych klientów w ich drodze do doskonałości operacyjnej, poprzez wdrożenia metod i technik typu Six Sigma, Lean Six Sigma czy Lean Manufacturing. Chętnie podpowiemy jak mądrze użyta technologia może wesprzeć procesy operacyjne klienta. W ramach skalowania usługi i sprzętu, wykonamy wówczas wyliczenia symulujące, pokazujące efektywność ekonomiczną  stosowania głęboko zintegrowanych elementów komunikacji jak komputer czy smartfon.

 

Dzięki współpracy z wiodącymi dostawcami rozwiązań tego typu jak np. Cisco, Microsoft, Atlassian jesteśmy w stanie dostarczyć dowolnie złożone i skalowalne rozwiązania właściwe dla potrzeb naszego klienta.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna
Oddział Małopolska

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu