RODO

Czy Twoja firma spełnia wszystkie wymagania RODO?

RODO

Nowe przepisy o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą także Twojej firmy, bez względu na ich wielkość. Kary pieniężne mogą sięgać nawet do 20 mln EUR. Sankcje mogą dotknąć nie tylko firmę, ale i być przeniesione na członków zarządu, Inspektora Ochrony Danych oraz administratora systemów informatycznych czy inne osoby odpowiedzialne za zaniedbania w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych.

 

CZY WIESZ, ŻE:

 

  • Dane osobowe to również adresy e-mail i numery telefonów twoich kontrahentów, konsumentów, pracowników?
  • Przetwarzanie danych osobowych to także ich bierne posiadanie, np. w programie pocztowym lub w ofercie?
  • Przetwarzaniem danych osobowych może być również przeglądanie danych, bez względu na ich ilość, formę papierową czy elektroniczną?
  • Odpowiadasz za realizację prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia profilowania, a także udostępniania kopii?
  • Masz obowiązek uświadomić i przeszkolić swoich pracowników w temacie zasad przetwarzania danych osobowych?

 

JEŚLI NIE, to najwyższy czas skontaktować się z KOMA NORD i uzyskać profesjonalną pomoc

 

Napisz na adres: rodo@komanord.pl

lub

zadzwoń tel. 530 183 826 lub 58 621 11 00

 

Przeprowadzimy Cię przez skomplikowany proces dostosowywania się do wymogów RODO.

 

W pakiecie otrzymasz rozwiązania zwiększające wydajność, bezpieczeństwo i dostępność Twoich systemów informatycznych. Wiele obowiązków wynikających z RODO jest zbieżnych z najlepszymi praktykami w zarządzaniu usługami IT wg uznanego standardu ITIL.

 

Sam decydujesz czego potrzebujesz. Płacisz tylko za to, z czego rzeczywiście korzystasz.  

 

  • KN RODO – pakiet ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z wymaganiami nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - dostępny już od 200 zł ->zobacz pakiety
  • KN RODO-READY – zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej, spełniającej wymogi RODO ->zobacz pakiety
  • KN RODO-CLOUD – dostarczenie środowiska chmurowego wraz z przejęciem odpowiedzialności za proces migracji
  • KN CARE – zapewnienie kompleksowej lub częściowej obsługi informatycznej firmy wraz z ochroną danych osobowych ->zobacz pakiety
Nasza oferta

KN RODO-READY jest usługą jednorazowej weryfikacji, na ile stosowana przez Klienta infrastruktura informatyczna, zarówno sprzętowa, jak i programowa, jest gotowa do realizacji wytycznych RODO. Poprzez infrastrukturę rozumiemy elementy sprzętowe oraz aplikacyjne i proceduralne, które są bezpośrednio związane z kontrolą dostępu do danych, integralnością i poufnością danych, a także podatnością danych na zagrożenia. Wszystkie te elementy nazywane łącznie zarządzaniem jakością danych, zgodnie z wymaganiami RODO, winny wspierać organizację Klienta w ochronie samych danych oraz  procesu ich przetwarzania.

 

Efektem usługi KN RODO–READY będzie Raport zawierający ocenę infrastruktury Klienta wraz z ewentualnymi rekomendacjami działań optymalizowanych dla danego Klienta. Cechuje nas pragmatyzm i rzeczowość w formułowaniu rekomendacji. Pragmatyzm polega na dobieraniu środków technicznych oraz organizacyjnych właściwych i użytecznych dla konkretnego Klienta. Nieschematyczne podejście do implementacji wymagań RODO pozwoli naszym Klientom uniknąć nadmiernych i nieuzasadnionych wydatków.

 

Cena: Usługa wyceniana jest indywidualnie w oparciu o przewidywalną pracochłonność i uzależniona jest od ilości komputerów, liczby pracowników oraz aplikacji biorących czynny udział w przetwarzaniu danych osobowych.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna
Oddział Małopolska

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu