Kontakt

Koma Nord Sp. z o.o.

Opowiedz nam o Twoim zleceniu

Skontaktuj się z nami i dowiedz się, jak możemy wesprzeć Twój biznes.

Zaproponujemy najbardziej odpowiadającą formę kontaktu, aby omówić Twoje potrzeby.

Formularz kontaktowy
Obowiązek informacyjny - czytaj więcej

Zgodnie z art.13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe od osób, których dane dotyczą (tj. również od Pana/Pani) zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KOMA NORD Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086300, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 130.000,- zł, NIP 586-10-29-611; REGON 190471769.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej.
 4. Dane przetwarzane będą w celu kontaktu telefonicznego dotyczącego oferty handlowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody w każdym momencie, kierując korespondencję na adres e-mail: rodo@komanord.pl
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi kontakt związany z przedstawieniem oferty handlowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Koma Nord do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Siedziba Główna
Oddział Małopolska
Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Regon: 190471769, NIP: 586-10-29-611, KRS: 0000086300, data utworzenia spółki: 1994-10-19. Kapitał zakładowy: 130 tys. PLN, kapitał własny: 6,7 mln PLN (stan na koniec 2016 r.)
Oddział Małopolska

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Regon: 190471769, NIP: 586-10-29-611, KRS: 0000086300, data utworzenia spółki: 1994-10-19. Kapitał zakładowy: 130 tys. PLN, kapitał własny: 6,7 mln PLN (stan na koniec 2016 r.)

Obowiązek informacyjny

Zgodnie z art.13 RODO administrator danych zbierając dane osobowe od osób, których dane dotyczą (tj. również od Pana/Pani) zobowiązany jest do przekazania tej osobie wszystkich wymaganych i wymienionych w tym przepisie informacji.

 

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest KOMA NORD Sp. z o.o. zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086300, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 130.000,- zł, NIP 586-10-29-611; REGON 190471769.
 2. Dane osobowe nie będą udostępniane przez Administratora podmiotom trzecim.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu przesłania oferty handlowej.
 4. Dane przetwarzane będą w celu kontaktu telefonicznego dotyczącego oferty handlowej.
 5. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
 6. Posiada Pan/Pani prawo do cofnięcia każdej wyrażonej przez siebie zgody w każdym momencie, kierując korespondencję na adres e-mail: rodo@komanord.pl
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pana/Pani danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ich niepodanie uniemożliwi kontakt związany z przedstawieniem oferty handlowej.
 9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegać decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.
 10. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Koma Nord do czasu wniesienia przez Panią/Pana ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów lub do czasu cofnięcia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu