CNS Park & Ride

Zintegrowane centrum obsługi parkingów - CNS Park & Ride

CNS Park & Ride

Parking stał się krytycznym elementem ekologicznego systemu transportu miejskiego. CNS P&R to wszechstronny system zarządzający parkingami w obrębie miasta, zarówno otwartymi jak i kubaturowymi (wielopoziomowymi). Umożliwia rozliczanie opłat za parking, monitorowanie ich zajętości, monitoring wizyjny, sterowanie infrastrukturą techniczną, raportowanie czy regulowanie trybu pracy parkingu.

 

Park & Ride to system zarządzający zintegrowanymi z komunikacją miejską parkingami na terenie miasta, zarówno otwartymi, jak i wielopoziomowymi

 

Osoby podróżujące samochodem do miejsc położonych w centrum miasta mogą zostawić samochód na parkingu i odbyć dalszą podróż komunikacją miejską

 

Dzięki integracji tablic zmiennej treści z systemem kierowcy w ruchu drogowym są automatycznie informowani o stanie parkingów i kierowani do najbardziej optymalnej dla nich lokalizacji

Nasza oferta

ekran zarzadzania parkingamiSYSTEM ZARZĄDZANIA

 

zintegrowane centrum pozwala na zarządzanie parkingami w całym mieście

 

mobilna aplikacja mieszkańca kierowcyAPLIKACJA MIESZKAŃCA

 

pozwala kierowcom znaleźć odpowiedni parking, obliczyć trasę lub wyświetlić rozkład jazdy komunikacji miejskiej

mobilna aplikacja kontrolera zaparkowanych autAPLIKACJA KONTROLERA

 

umożliwia weryfikację ważności biletów za pomocą smartfonu, także offline

 

portal dla mieszkańców kierowcówPORTAL REZERWACJI

 

umożliwia rezerwację miejsca parkingowego na wybranym parkingu

 

 

SYSTEM ZARZĄDZANIA - SKŁADOWE

 

 

Ekran systemu parkingowego

01. System parkingowy - Idea integracji z systemem parkingowym polegała głównie na umożliwieniu zdalnej kontroli urządzeń parkingowych. Operator ma możliwość sterowania wybranymi urządzeniami m.in. podnoszenie i opuszczanie szlabanów, odbieranie rozmów poprzez interkom, blokowanie i odblokowywanie wybranych urządzeń. Dzięki automatycznemu harmonogramowi prac parkingu wymienione funkcje mogą się odbywać w sposób wcześniej zaplanowany. Dodatkowo operator ma możliwość reagowania w czasie rzeczywistym na wszystkie zdarzenia występujące na parkingu, tj. wydanie nowego biletu czy wyłamanie szlabanu.

 

 

02. System CCTV - dzięki własnemu serwerowi streamingowemu możliwe jest przeglądanie live oraz archiwizowanie nagrań z wszystkich kamer zainstalowanych w ramach infrastruktury parkingowej. Takie nagrania umożliwiają umieszczanie znaczników wydarzeń w chwili wystąpienia istotnego zdarzenia na danym nagraniu.

 

 

tablica informacyjna rozmieszczana w mieście

03. System tablic LED - instalacja tablic LED na wjazdach do poszczególnych stref miejskich pozwala na dynamiczne i ciągłe informowanie o statusach poszczególnych parkingów P&R. W przypadku jakichkolwiek zatorów parkingowych system automatycznie sugeruje parking zastępczy.

 

 

system komunikacji audio ze szlabanem

04. System audio - dzięki integracji z interkomami, system umożliwia odbieranie połączeń z terminali wjazdowych i wyjazdowych w ramach parkingów P&R. Powiązanie interkomu z kamerą (wyświetlanie live), operator ma możliwość szybkiej weryfikacji przyczyn zdarzenia. Przygotowany system umożliwia również wykorzystywanie wcześniej nagranych nagrań na systemie nagłośnienia parkingowego.

 

 

05. Statystyki systemu - system generuje statystyki pozwalające na szybki przegląd sytuacji parkingowych aktualnych i archiwalnych m. in. ilości wjazdów i wyjazdów, przychody parkingowe, czy średni czas przebywania na parkingu.

W ramach logów systemowych posiadamy informacje o każdej akcji operatora systemu, każdym zdarzeniu, które wystąpiło na danej strefie parkingowej (niezależnie czy dotyczy systemu parkingowego, czy innych urządzeń zainstalowanych na lokalizacji P&R).

 

 

 

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu