Wstecz

Polityka HR

POLITYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH W CELACH REKRUTACYJNYCH

 

 Obowiązek Informacyjny

 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Ogólne rozporządzenie o ochronie danych”, Dz.Urz.UEL119 z 04.05.2016 str.1) pragniemy Państwa uprzejmie poinformować, że Administratorem  danych osobowych jest KOMA NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-537) ul. Łużycka 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086300, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 130 tys. zł, NIP 586-10-29-611; REGON 190471769.

 

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia przyszłych procesów rekrutacji, a podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowić będzie art.6. ust. 1. pkt.a) Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych tj. Pani /Pana zgoda.

 

Dane osobowe będą udostępniane upoważnionym pracownikom, jak również na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych podmiotom świadczącym usługi rekrutacyjne oraz podmiotom świadczącym usługi informatyczne związane z rekrutacją.

 

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże nieprzekazanie danych osobowych skutkuje niemożnością uczestniczenia w procesach rekrutacji. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w okresie 12 miesięcy od daty przesłania przez Panią/Pana aplikacji.

 

Ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnąć zgodę może Pan/Pani na adres do korespondencji lub mailowy praca@komanord.pl.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych. Żądanie realizacji w/w praw może Pani/Pan zgłosić na adres e-mail praca@komanord.pl

 

Z poważaniem,

Zespół Koma Nord

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

e-podpis: wew. 50

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

epodpis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu