Zarządzanie zasobami

Skuteczne zarządzanie usługami IT

Zarządzanie zasobami

Celem działania systemów informatycznych jest zwiększenie konkurencyjności instytucji czy przedsiębiorstwa dzięki zapewnieniu dostępu do niezbędnych informacji przy jednoczesnej minimalizacji kosztów działania. W dzisiejszych złożonych środowiskach informatycznych osiągnięcie tego celu staje się bardzo trudne.

 

Odpowiedzią na te potrzeby są zintegrowane systemy zarządzania środowiskiem informatycznym.

 

Właściwie zaprojektowane i wdrożone centrum zarządzania pozwala :

  • mieć dokładny obraz środowiska informatycznego, syntetyczny i analityczny
  • efektywnie wykrywać, umiejscawiać i eliminować usterki,
  • zarządzać wydajnością i elastycznie przydzielać zasoby,
  • przewidywać problemy zanim wystąpią - działać proaktywnie,
  • efektywnie wdrażać nowe aplikacje i ich aktualne wersje,
  • usuwać problemy zdalnie ograniczając koszty obsługi,
  • szkolić i pomagać użytkownikom na odległość,
  • wdrożyć zarządzanie jakością usług (ang. Service Level Management),
  • zmierzyć stopień wykorzystania zasobów przez poszczególne grupy użytkowników, a wyniki uwzględnić w rozliczeniach (MPK – Miejsce Powstawania Kosztów
Nasza oferta

Dla naszych Klientów bardzo ważne jest silne wsparcie merytoryczne. Inaczej mówiąc wiedza i doświadczenie, które przekładają się na praktykę.

 

Wielu z naszych Klientów posiada własne zespoły informatyczne. Mimo to korzystają często z profesjonalnych usług naszego zespołu. Z punktu widzenia Klienta jest to wygodne i uzasadnione ekonomicznie. Dużo łatwiej jest skorzystać z działań firmy zewnętrznej - partnera biznesowego - niż samemu martwić się o dodatkowych specjalistów odpowiednich kwalifikacji.

 

Jest jeszcze jeden aspekt, który wiąże się z usługami profesjonalnymi - odpowiedzialność. W szczególnie istotnych dla przedsiębiorstwa działaniach wygodnie jest mieć firmę z zewnątrz, która posiada wieloosobowy zespół specjalistów dodatkowo wspierany przez producentów i która bierze na siebie odpowiedzialność za prowadzone działania. W takim przypadku Klient ma gwarancję, że działania zakończą się sukcesem. Zawsze.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
fax: +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu