Zarządzanie

Rozwiązania do zarządzania firmą

Zarządzanie

Grupa rozwiązań biznesowych przeznaczona do zwiększania efektywności funkcjonowania organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej, gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz kontaktów zewnętrznych z klientami. Zasługująca na szczególna uwagę z racji wykorzystywania szeroko rozwijanych mechanizmów sztucznej inteligencji oraz predykcyjno-adaptacyjnych modeli działania organizacji.

Nasza oferta

IT Service Management (ITSM) – jest to podejście do zarządzania informatyką w przedsiębiorstwie, zorientowane na procesy, tak aby sprostać oczekiwaniom biznesowym przedsiębiorstw. Pozwala to na przekształcenie działów informatycznych w działy usługowe, oferujące niezawodne, elastyczne i wysokiej jakości usługi informatyczne. 

 

 

 

Nowoczesne organizacje IT coraz częściej stają się dostawcami usług w swoich firmach, czasem nawet poza granicami firmy. Wiele z tych firm nie zna wartości ani kosztu konkretnej usługi. Wyzwaniem dla firm jest także świadczenie usług w postaci samoobsługowej. optymalizacja katalogu usług, automatyzacja oraz zwiększenie efektywności usług IT.

 

 

Rozwiązaniem jest Matrix42 Service Management, który pozwala na na optymalizację oraz automatyzację świadczenia usług zarówno certyfikowanych w ramach ITIL V3, jak i usług biznesowych.

 

 

Service Desk – Centrum usług – Zarządzanie incydentami, problemami i zmianą
Matrix42 Service Desk umożliwia implementację zautomatyzowanego zarządzania incydentami, problemami i zmianą w oparciu o standard ITIL. Użytkownicy oraz obsługa techniczna otrzymują proste i zautomatyzowane procesy wsparcia IT. Dzięki temu skróceniu ulega czas rozwiązywania problemów, automatyzowane jest czasochłonne wykonywanie powtarzalnych rozwiązań incydentów, a także następuje znaczna poprawa jakość usług oraz zadowolenia użytkowników i klientów.

 

 

Główne korzyści:

 • Znaczna redukcja kosztów operacyjnych IT związana z automatyzacją zadań w ramach usług wsparcia.
 • Oszczędność czasu pracowników IT, poprzez umożliwienie im dostępu do wszelkich informacji związanych z wykonywanym zadaniem w zaledwie kilku kliknięciach myszki.
 • Wzrost efektywności oraz zadowolenia użytkowników dzięki możliwości samodzielnego rozwiązywania problemów, a także redukcji czasu przywrócenia operacyjności ich środowiskom.

 

Service Catalog – Katalog usług
Katalog usług rozwiązania Matrix42 oferuje użytkownikom łatwy, szybki i kontrolowany dostęp do świadczonych przez organizację usług IT. Dostęp do katalogu usług realizowany jest poprzez portal samoobsługowy, udostępniony poprzez przeglądarkę webową lub aplikacje mobilne. Poprzez portal samoobsługowy użytkownik może rezerwować niezbędne usługi, których wdrożenie jest zautomatyzowane, pod warunkiem, że jest to technicznie wykonalne. Takie podejście redukuje czas udostępniania usług oraz zmniejsza liczbę zgłoszeń do działu pomocy technicznej, co w rezultacie obniża koszty wsparcia IT.

 

Główne korzyści:

 • Zwiększona efektywność zarządzania kosztami IT;
 • Niższe ryzyko biznesowe dzięki uproszczonemu zarządzaniu zgodnością poprzez automatyczne uzgadnianie zleceń usług z odpowiednimi wytycznymi firmy;
 • Nawet 40% redukcja ilości zgłoszeń skierowanych do pomocy technicznej zwiększająca efektywności działu IT;
   

Mobile Apps – Aplikacje mobilne
Aplikacje mobilne rozwiązania Matrix42 oferują łatwe i wydajne zarządzanie usługami IT w trakcie podróży, a także umożliwiają użytkownikom wygodny dostęp do usług IT wewnątrz firmy. Wystarczy kilka kliknięć na urządzeniu iOS lub Android, aby uzyskać wszechstronne wsparcie IT z dowolnego miejsca i o każdej porze.

Kluczowe korzyści:

 • Zwiększona satysfakcja użytkowników dzięki szybkiemu dostępowi do usług IT oraz wsparcia, a także lepszy wgląd w zamówienia oraz zgłoszone incydenty;
 • Nawet 80% zwiększenie szybkości zatwierdzania zgłoszeń serwisowych poprzez umożliwienie menedżerom podejmowania decyzji w czasie podróży;
 • Zwiększona mobilność pracowników Service Desk poprzez umożliwienie im procesowanie incydentów podczas podróży;

 

Koma Nord posiada zespół profesjonalistów specjalizujących się w modelowaniu procesów ITIL oraz w budowie rozwiązań dla obszaru IT Service &Asset Management wspierających zarządzanie usługami i zasobami informatycznymi w całym ich cyklu życia.

 

Wieloletnie doświadczenie oraz posiadane kompetencje pozwalają nam na kompleksowe świadczenie usług. Oferujemy realizację procesu wdrożeniowego od oceny stanu dojrzałości organizacyjnej, poprzez analizę wymagań, stworzenie koncepcji rozwiązania, modelowanie procesów biznesowych zgodnie z rekomendacjami ITIL, aż do wdrożenia wybranego rozwiązania.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

e-podpis: wew. 50

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

epodpis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu