Infrastruktura

Modułowe, skalowalne i wydajne rozwiązania.

Infrastruktura

Infrastruktura IT to całokształt rozwiązań i organizacji sprzętowo-programowych. Stanowi podstawę wdrożenia i eksploatacji zaawansowanych technologicznie systemów informatycznych.

 

Wspiera zarządzanie przedsiębiorstwem czy instytucją publiczną.
Jako integrator systemów informatycznych starannie dobieramy platformy sprzętowe i oprogramowanie do potrzeb użytkowników. Zapewniamy wysoką jakość, innowacyjność technologiczną i bezpieczeństwo danych.

Nasza oferta

Infrastruktura wirtualna pozwala inaczej spojrzeć na obecnie wykorzystywane systemy komputerowe. Przy wdrożonej infrastrukturze wirtualnej, użytkownik ma do dyspozycji wielokrotnie większe zasoby obliczeniowe przy tej samej platformie sprzętowej. Zasoby te pozwalają na optymalne i wydajne zarządzanie posiadanej infrastruktury w skali całego przedsiębiorstwa.

 

Czym jest infrastruktura wirtualna?

 

Architektura infrastruktury wirtualnej umożliwia przedsiębiorstwu obniżenie kosztów systemu informatycznego przez podniesienie efektywności i elastyczności oraz przyspieszenie reagowania. Zarządzanie infrastrukturą wirtualną pozwala działowi informatycznemu na szybkie przydzielanie zasobów do potrzeb biznesowych (w przeciągu kilkunastu minut można stworzyć nowy serwer). Pozwala to na łatwe i wygodne oferowanie nowych usług oraz zmianę ilość zasobów przydzielonych do danej aplikacji. Centrum przetwarzania danych może być traktowane, jako jednolita pula zasobów, takich jak moc obliczeniowa, pamięć masowa i przepustowość sieci.

 

Wdrożenie infrastruktury wirtualnej umożliwia działowi informatycznemu lepsze reagowanie na potrzeby biznesowe, w tym:

 

 • podniesienie stopnia wykorzystania serwerów z procesorami x86 (IA 32 i AMD 64) do 60-80% (z obecnego 5-10%),
 • skrócenie czasu konfigurowania nowych aplikacji z kilku dni do kilkudziesięciu sekund,
 • skrócenie czasu reakcji na żądania zmian do kilku minut,
 • serwisowanie sprzętu bez przestojów i bez czekania na „okno serwisowe” (planowany przestój serwisowy).

 

Wirtualizacja jest rozwiązaniem, które ułatwia przedsiębiorstwu znaczne obniżenie kosztów, szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe oraz zapewnienie elastycznych i spójnych usług informatycznych.

 

Obniżenie kosztów:

 

 • płacenie tylko za potrzebne zasoby;
 • wyższa efektywność inwestycji w informatykę (niższe koszty amortyzacji i koszty operacyjne);
 • łatwiejsze oddzielenie strategicznych inwestycji w informatykę od rutynowych funkcji systemu informatycznego.

 

Szybsze reagowanie na potrzeby biznesowe:

 

 • łatwiejsza integracja z partnerami i klientami;
 • szybsze wykonywanie zadań związanych z rozbudową, zarządzaniem i administrowaniem;
 • szybsze wdrażanie zasobów lub przenoszenie ich do jednostek organizacyjnych, które ich potrzebują.

 

Bardziej elastyczne i spójne usługi informatyczne:

 

 • wykorzystanie technologii, na które już zostały poniesione nakłady, takich jak sieci pamięci masowej (SAN) i wirtualne sieci lokalne (VLAN);
 • możliwość wyboru tańszych platform;
 • zmniejszenie ryzyka i poprawienie reagowania.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

e-podpis: wew. 50

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

epodpis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu