Wstecz

Polityka prywatności

Poniżej znajdziesz nasze stanowisko w sprawie gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o użytkownikach oraz plikach cookies i innych technologii w ramach witryny internetowej www.komanord.pl przez administratora danych tj. KOMA NORD Sp. z o.o. z siedzibą w Gdyni (81-537) ul. Łużycka 2, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000086300, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości 130 tys. zł, NIP 586-10-29-611; REGON 190471769.

 

Szanujemy Twoje prawo do prywatności.

 

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez KOMA NORD Sp. z o.o.?

 

Użytkownicy korzystający z naszej witryny internetowej pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej.

 

  • Witryna zbiera informacje podane dobrowolnie przez użytkownika w formularzu, zamieszczonym na stronie www. Formularz wymaga podania informacji umożliwiającej skontaktowanie się z użytkownikiem (np. adres e-mail). Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z naszymi użytkownikami oraz w celu lepszego dostosowywania prezentowanych przez nas treści do ich potrzeb i zainteresowań.
  • Witryna może zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
  • Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania kontaktu handlowego lub procesu realizacji usługi.

 

W jaki sposób chronione są dane osobowe?

 

Dane osobowe przechowywane są i przetwarzane przez KOMA NORD Sp. z o.o. z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa, spełniających wymagania przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych.

 

Czy podane dane osobowe są udostępniane innym podmiotom?

 

Dane użytkowników strony www.komanord.pl nie są udostępniane innym podmiotom.

 

Czy mam prawo do wglądu, poprawienia i usunięcia moich danych?

 

Udostępniamy każdemu użytkownikowi możliwość modyfikacji i usunięcia posiadanych przez KOMA NORD Sp. z o.o. danych osobowych.

 

Jak skontaktować się administratorem?

 

 
Czy mam prawo wyboru?

 

KOMA NORD Sp. z o.o. daje swoim użytkownikom możliwość wyboru, czy i w jakim zakresie chcą korzystać ze strony www.komanord.pl i udostępniać informacje o sobie. Nasza witryna jest dostępna bez konieczności podawania danych osobowych, jedynie niektóre usługi, jak formularze kontaktowe, tego wymagają.

 

Jak długo moje dane będę przetwarzane?

 

W zależności od celu, dane osobowe użytkownika mogą być przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego produktów i usług Koma Nord do czasu wniesienia przez użytkownika ewentualnego sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych na potrzeby realizacji takich celów lub do czasu cofnięcia przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeśli taka zgoda została udzielona.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
fax: +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu