Smart Systems

Oprogramowanie do zarządzania firmą

Smart Systems

Grupa rozwiązań biznesowych przeznaczona do zwiększania efektywności funkcjonowania organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej, gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz kontaktów zewnętrznych z klientami. Zasługująca na szczególna uwagę z racji wykorzystywania szeroko rozwijanych mechanizmów sztucznej inteligencji oraz predykcyjno-adaptacyjnych modeli działania organizacji.

Nasza oferta

Gorączka jest ważnym przejawem aktywacji ludzkiego układu odpornościowego, który wskazuje, że ludzie są zarażeni bakteriami lub wirusami. Główne metody pomiaru temperatury można podzielić na kontaktowe i bezdotykowe.  

 

Dostarczamy systemy do potrzeb bezdotykowego monitorowania temperatury osób. W efekcie możliwe jest prowadzenie różnych typów monitorowania, w tym np. pracowników przechodzących przez bramkę lub osób podchodzących do specjalnego terminala. 

 

System oparty jest na specjalistycznych kamerach termowizyjnych, które mogą pracować w różnych konfiguracjach, np. jako zainstalowane stacjonarnie lub mobilnie np. w formie czytnika ręcznego. Istotnym elementem jest praca w czasie rzeczywistym i możliwość natychmiastowej sygnalizacji o wykryciu alarmu np. próbie przejścia przez osobę z gorączką. Umożliwia to skuteczne i efektywne działanie służb porządkowych nie posiadających wiedzy medycznej.

 

 

Bezdotykowe rozwiązania stacjonarne mogą wykorzystywać różne kompozycje urządzeń:

 

  • niezależne kamery, zainstalowane np. na słupie i oddalone od miejsca pomiaru,
  • bramki kontroli przechodzących z wbudowanymi kamerami i systemami sygnalizacji,
  • terminale frontowe typu „Face Terminal” dokonujące pomiary osoby stojącej naprzeciw.

 

 

            

 

 

 

Zdalny monitoring temperatury osób -zadania:

 

  • Ograniczenie ryzyka wejść na teren chroniony dla osób o podwyższonej temperaturze ciała.
  • Bezinwazyjny monitoring strumienia pracowników, pacjentów lub klientów - osób wchodzących na teren obiektu.
  • Wysoka precyzją i pełna automatyzacja pomiaru.
  • Prostota obsługi i natychmiastowe działanie.
  • Dodatkowy poziom zabezpieczenia epidemiologicznego.

 

 

 

W ofercie posiadamy również system analityczny, który zależnie od wersji, może wykrywać osoby chore w tłumie, lub pojedynczo przechodzące przed czujnikami. W razie wykrycia podwyższonej temperatury, konieczne jest potwierdzenie odczytu poprzez pomiar indywidualny.

 

Zastosowanie tego typu technologii pozwala na wczesne odseparowania osób chorych od zdrowych, co w znaczący sposób może przyczynić się do ograniczenia rozprzestrzeniania różnych groźnych chorób, w tym COVID-19.

 

 

Aby dowiedzieć się więcej, skontaktuj się z nami.

 

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
kom: +48 605 126 099
fax: +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu