RODO

Czy Twoja firma spełnia wszystkie wymagania RODO?

RODO

Nowe przepisy o przetwarzaniu danych osobowych dotyczą także Twojej firmy, bez względu na ich wielkość. Kary pieniężne mogą sięgać nawet do 20 mln EUR. Sankcje mogą dotknąć nie tylko firmę, ale i być przeniesione na członków zarządu, Inspektora Ochrony Danych oraz administratora systemów informatycznych czy inne osoby odpowiedzialne za zaniedbania w obszarze bezpieczeństwa danych osobowych.

 

CZY WIESZ, ŻE:

 

 • Dane osobowe to również adresy e-mail i numery telefonów twoich kontrahentów, konsumentów, pracowników?
 • Przetwarzanie danych osobowych to także ich bierne posiadanie, np. w programie pocztowym lub w ofercie?
 • Przetwarzaniem danych osobowych może być również przeglądanie danych, bez względu na ich ilość, formę papierową czy elektroniczną?
 • Odpowiadasz za realizację prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia profilowania, a także udostępniania kopii?
 • Masz obowiązek uświadomić i przeszkolić swoich pracowników w temacie zasad przetwarzania danych osobowych?

 

JEŚLI NIE, to najwyższy czas skontaktować się z KOMA NORD i uzyskać profesjonalną pomoc

 

Napisz na adres: rodo@komanord.pl

lub

zadzwoń tel. 530 183 826 lub 58 621 11 00

 

Przeprowadzimy Cię przez skomplikowany proces dostosowywania się do wymogów RODO.

 

W pakiecie otrzymasz rozwiązania zwiększające wydajność, bezpieczeństwo i dostępność Twoich systemów informatycznych. Wiele obowiązków wynikających z RODO jest zbieżnych z najlepszymi praktykami w zarządzaniu usługami IT wg uznanego standardu ITIL.

 

Sam decydujesz czego potrzebujesz. Płacisz tylko za to, z czego rzeczywiście korzystasz.  

 

 • KN RODO – pakiet ochrony danych osobowych i ich przetwarzania zgodnie z wymaganiami nowego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) i Ustawy o Ochronie Danych Osobowych - dostępny już od 200 zł ->zobacz pakiety
 • KN RODO-READY – zapewnienie ciągłości pracy infrastruktury informatycznej, spełniającej wymogi RODO ->zobacz pakiety
 • KN RODO-CLOUD – dostarczenie środowiska chmurowego wraz z przejęciem odpowiedzialności za proces migracji
 • KN CARE – zapewnienie kompleksowej lub częściowej obsługi informatycznej firmy wraz z ochroną danych osobowych ->zobacz pakiety
Nasza oferta

Pakiet nr 1. Spotkanie wstępne - analiza i rekomendacja

 

Podczas spotkania wstępnego (do 2 h), porozmawiamy o funkcjonujących w firmie procesach biznesowych i metodach przetwarzania danych osobowych, a także o szansach i ryzykach wynikających z przepisów RODO.

Otrzymasz pisemną rekomendację dalszych działań wraz z kosztorysem. Ze strony KOMA NORD w spotkaniu weźmie udział ekspert z doświadczeniem w ochronie danych osobowych (ABI w spółkach GK, Studia

Ochrony Danych Osobowych i Informacji Niejawnych - Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie).

 

Cena: 200 zł netto
 

 

Pakiet nr 2. Audyt firmy 

 

Przeprowadzimy audyt obejmujący:

 

 • ocenę stanu faktycznego dotyczącego realizacji wymagań formalnoprawnych i proceduralnych z zakresu ochrony danych osobowych;
 • opisanie niezgodności.

 

Otrzymasz raport z audytu, ze wskazaniem zidentyfikowanych w firmie niezgodności z ustawą o ochronie danych osobowych (UODO). Raport wskaże czy zaistnieje konieczność według RODO:

 

 • prowadzenia rejestru czynności przetwarzania danych osobowych;
 • stosowania i opracowania nowych klauzul informacyjnych i treści zgód;
 • aktualizacji lub opracowania polityki przetwarzania danych osobowych;
 • skorygowania ewentualnych błędów bezpieczeństwa w systemach informatycznych;
 • wdrożenia procedur odnoszących się do bezpieczeństwa przetwarzania danych;
 • powołania Inspektora Ochrony Danych.

 

Dostaniesz rekomendacje proceduralno-prawne dotyczące zastosowania w firmie przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Zaproponujemy sposób w jaki można wykonać wskazane w raporcie działania.

Nasi eksperci sprawnie przeprowadzą Cię przez skomplikowany proces dostosowywania się Twojej firmy do nowych przepisów o ochronie danych osobowych, zwłaszcza do RODO.

 

Cena: wg indywidualnego kosztorysu

 


Pakiet nr 3. Szkolenia pracownicze 

 

Przeznaczone dla wszystkich pracowników mających dostęp do danych osobowych.

 

 • Podniesienie świadomości i przekazanie niezbędnej wiedzy wynikającej z obowiązujących przepisów
 • Wydanie zaświadczeń potwierdzających uczestnictwo w szkoleniu, umożliwiające wydanie upoważnień do przetwarzania danych osobowych.

 

Cena - opcje

 

 • Grupa szkoleniowa do 10 osób w siedzibie Klienta – 1000 zł netto
 • Szkolenie indywidualne w siedzibie KOMA NORD – 200 zł netto/h
 • Szkolenie grupowe w siedzibie KOMA NORD – 150 zł netto/os

 

Szczegółowe warunki oferty na zapytanie.

 

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna
Oddział Małopolska

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu