Smart Systems

Oprogramowanie do zarządzania firmą

Smart Systems

Grupa rozwiązań biznesowych przeznaczona do zwiększania efektywności funkcjonowania organizacji w obszarach komunikacji wewnętrznej, gromadzenia i zarządzania wiedzą oraz kontaktów zewnętrznych z klientami. Zasługująca na szczególna uwagę z racji wykorzystywania szeroko rozwijanych mechanizmów sztucznej inteligencji oraz predykcyjno-adaptacyjnych modeli działania organizacji.

Nasza oferta

Zarządzanie wiedzą jest niezwykle ciekawym i perspektywicznym trendem w rozwoju i doskonaleniu operacyjnym przedsiębiorstw. Potrzeba zarządzania wiedzą szczególnie ujawnia się w organizacjach prowadzących masową obsługę osób lub konsumentów.

 

Wszelkie linie wsparcia i pomocy borykają się tradycyjnie z dwoma problemami  jakimi są relatywnie wysoką rotacja pracowników oraz zapewnienie im optymalnego poziomu wiedzy. Prowadzi to do znacznego wzrostu kosztów ponoszonych przez organizację na ciągłe, niekończące się szkolenia nowychkonsultantów. Kolejny problem powoduje niedostateczne ich dokształcenie i brak dostępu do istotnych w codziennej pracy informacji.

 

Ciekawym elementem pracy jest niewątpliwie sam Interesant. Ta szczególnie ważna i wymagająca osoba dzwoniąca do Call Center (naszego Klienta), która zadaje super szczegółowe pytanie, na które „biedny”, młody konsultant nie zna odpowiedzi. Jednocześnie, jego wsparcie - senior konsultant właśnie wyszedł, a dzwoniąca osoba jest coraz bardziej zdenerwowaną bo niewiele się dowiedziała w tak ważnej dla niej sprawie.

 

Odpowiedzią na te, oraz inne potrzeby jest „Baza Wiedzy” - nasz autorski system do zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie czy urzędzie. Jego głównym zadaniem jest szybkie, prawie natychmiastowe wyszukanie dokładnie tej informacji, wątku lub fragmentu, który jest w danej chwili potrzebny interesantowi.

 

Kolejnym zadaniem postawionym przed Bazą Wiedzy jest zautomatyzowane przewidywanie kolejnych pytań klienta i ich natychmiastowe wyświetlenie konsultantowi, w szybkiej do odczytania postaci. Wygląda to tak, że Baza Wiedzy niejako przewiduje przyszłość i odpowiada na pytania, które nie zostały jeszcze zadane. Oczywiście podstawą nie jest czytanie myśli interesanta lecz głęboka i zaawansowana statystyka powiązana z reprezentacją wiedzy.

 

Specjalnie dla naszych klientów system Bazy Wiedzy obudowaliśmy i zintegrowaliśmy z systemami telekomunikacyjnymi (link do Collaboration) i dodaliśmy typową funkcjonalność CRM oraz połączyliśmy z branżowymi systemami klienta np. obiegu spaw w urzędzie.

 

Kolejną z form użycia naszej Bazy Wiedzy jest zintegrowany system dla Call Center, dzięki któremu z jednego, ergonomicznego Panelu, Pracownika Call Center realizuje najistotniejsze procesy obsługowe. Obejmują one: prowadzenie i nagrywanie rozmów z interesantami, wyszukiwanie informacji branżowych, rejestrację aktywności interesanta w module CRM a w uzasadnionych wypadkach przekazanie tematu do tzw. drugiej linii wsparcia L2.

 

Zapraszamy do kontaktu, z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania.

 

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
fax: +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu