Bakotech

 

WAMASOFT Systemy Analizy Obrazu

Bakotech Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, rozpoczął działalność 4 lipca 2013 i jest częścią międzynarodowej grupy dystrybucyjnej Bakotech®. Jako specjalizowany dystrybutor rozwiązań IT w zakresie bezpieczeństwa IT i monitorowania sieci, koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług dystrybucji w Centralnej i Wschodniej Europie, w szczególności w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii, Bułgarii Słowenii i Chorwacji, a także w krajach bałtyckich.

 

Firma zajmuje się sprzedażą wyłącznie w kanale partnerskim, poprzez rozbudowaną siatkę partnerów. Bakotech Sp. z o.o. dostarcza szeroki wachlarz usług ułatwiających prowadzenie biznesu, radykalnie polepszających konkurencyjność oraz rozwijających potencjał sprzedaży. 

 

Bakotech posiada w swoim portfolio innowacyjne produkty, które odniosły sukces międzynarodowy i wchodzą nie tylko na rynki polskie, ale również krajów Europy Środkowo-Wschodniej:

 

 • Bezpieczeństwo urządzeń końcowych, serwerów i środowisk wirtualnych
 • Firewalle i UTMy
 • Bramy i systemy filtrowania sieci
 • Systemy antyspamowe
 • DLP i kontrola portów
 • Szyfrowanie i kontrola dostępu
 • Zarządzanie logami i bezpieczeństwem informacji
 • Zarządzanie wydajnością aplikacji i urządzeń mobilnych
 • Monitorowanie zachowań użytkowników i zagrożeń wewnątrz sieci
 • Monitorowanie aplikacji, serwerów, usług sieciowych i baz danych
 • Monitorowanie infrastruktury Wi-Fi
 • Audyt infrastruktury i oprogramowania
 • TAPy i przełączniki monitorowania sieci

 

 

WhatsUp® Gold Total Plus Edition

to aplikacja do monitorowania dostępności i wydajności sieci, systemów i aplikacji, serwerów w chmurze lub on-premise. Twój dział IT przejmie kontrolę, wgląd oraz możliwość automatyzacji działań, dzięki którym:

 

•             Znajdziesz i naprawisz problemy przed tym, jak użytkownicy odczują skutki

•             Zapewnisz zoptymalizowaną przepustowość dla krytycznych aplikacji i usług

•             Zautomatyzujesz wykrywanie sieci, mapowanie, monitorowanie, alertowanie, inwentaryzację i raportowanie

•             Będziesz monitorować urządzenia przewodowe i bezprzewodowe oraz zasoby chmurowe

 

 

WhatsUp Gold Layer 2/3 Discovery identyfikuje wszystkie urządzenia w sieci, w tym routery, przełączniki, serwery, punkty dostępowe i inne. Rozwiązanie to posiada technologię Seed Scan, która odkrywa wszystkie urządzenia w sieci, automatycznie poznając topologię sieci w Twojej firmie. WhatsUp Gold może również wykryć sieć za pomocą IP Range Scan, zaczynając od początkowego i końcowego adresu IP i odszukać wszystkie połączenia między portami oraz zależności w sieci.

 

 

WhatsUp Gold automatycznie generuje mapę 2/3 warstwy sieci Twojej podstawowej infrastruktury, infrastruktury Windows, infrastruktury bezprzewodowej, zasobów chmury i innych. Monitoruje bezprzewodowe kontrolery LAN, punkty dostępu, serwery, urządzenia pamięci masowej, drukarki i inne. Unikalna, interaktywna mapa sieci wyświetla całe środowisko IT użytkownika od początku do końca, szybko pokazując stan każdego urządzenia i pozwala na natychmiastowe sprawdzenie stanu sieci. Administratorzy sieci mogą kliknąć na dowolne urządzenie, aby natychmiast wyświetlić jego stan, właściwości i przypisane monitory, lub mogą zagłębić się w dashboardy, aby wyświetlić szczegółowe dane dotyczące wydajności.


KLUCZOWE KORZYŚCI

 

 • Wizualizuj i kontroluj swoje logi z poziomu WhatsUp Gold
 • Pobieraj i filtruj dzienniki zdarzeń Windows i syslog
 • Ustawiaj alerty na podstawie predefiniowalnych wytycznych
 • Konfiguruj wyszukiwanie logów i eksportuj wyniki wyszukiwania
 • Przeglądaj stan dziennika zdarzeń na kofigurowalnych dashboardach

 

test oprogramowania WhatsUp Gold od redakcji ITprofessional 

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu