Case Study

Biura przyjazne pracownikom - Philips

Biura przyjazne pracownikom - Philips

Klient

PHILIPS jest obecny w Polsce od prawie 90 lat. Trwająca od 2010 roku nowa wizja działania firmy PHILIPS to uproszczona struktura organizacyjna oparta o trzy sektory, które koncentrują się na ochronie zdrowia, oświetleniu oraz kształtowaniu stylu życia.

Wyzwania

Firma oraz jej wizja Świata zakłada skupienie się na ludziach oraz ich potrzebach. Zapewnienie przyjaznego środowiska pracy to ważny priorytet umożliwiający pracownikom osiąganie celów zawodowych i realizowanie swoich pasji.

Zrealizowane cele

 • PRZYJAZNE ŚRODOWISKO PRACY DLA 270 PRACOWNIKÓW BIUROWYCH
 • INTEGRACJA SYSTEMÓW ORAZ EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE UŻYTKOWNIKAMI
 • WYDAJNY I NIEPRZERWANY DOSTĘP DO SIECI KORPORACYJNEJ

Rozwiązania

Wdrożone przez KOMA NORD nowoczesne technologie sieciowe Aruba HPE to niezwykle wydajne środowisko pracy dla współczesnego biura. Dzięki szczegółowej analizie skonfigurowano i dostosowano je do obecnych oraz przyszłych potrzeb korporacyjnych PHILIPS Polska.
Głównym elementem tego rozwiązania jest bardzo wydajny i innowacyjny system sieci bezprzewodowej firmy Aruba HPE wspierany przez inteligentne gigabitowe przełączniki sieciowe Aruba HPE 2920 z technologia PoE+ służące do zasilania i komunikacji z access-pointami.

Zainstalowano łącznie 35 dwu-radiowych access-pointów pracujących w technologii 802.11ac, dzięki czemu uzyskano gigabitowych prędkości w bezprzewodowej transmisji danych.
Access-pointy rozlokowane zostały na kilku piętrach biurowca PHILIPS Polska w pomieszczeniach typu openspace. Przełączniki zaś umieszczono w lokalnych (LPD) i centralnym punkcie dystrybucyjnym (CPD).

Jako przełączniki rdzeniowe przewidziano wykorzystanie dedykowanych do pracy w technologii SDN urządzeń Aruba HPE 5400R zl2 zapewniających wysoką wydajność (1 Tbps), niezawodność oraz bezpieczeństwo już na brzegu sieci. Dzięki modularnej budowie (6 slotów na moduły liniowe) zapewniają one również skalowalność a przełącznik jest w stanie obsłużyć 48 połączeń 10GbE, zarówno miedzianych jak i światłowodowych, lub 12 portów 40GbE QSFP+.

Jako przełączniki dostępowe wykorzystano gigabitowe wydajne i elastyczne urządzenia Aruba HPE 2920 PoE+ z możliwością łączenia w stos, wyposażone w 2 porty 10GbE z opcją rozbudowy do 4. Dzięki takiej architekturze zapewniono bardzo wydajny i niezawodny szkielet sieci.

Oba rodzaje przełączników wyposażone są w dedykowane, wydajne procesory ASIC, spójny system operacyjny i obsługują technologię SDN (Software-Defined-Networking).

Takie rozwiązanie w pełni zaspokaja potrzeby komunikacji z poszczególnymi grupami pomieszczeń oraz, zależnie od zaplanowanego kierunku i ilości obsługiwanych danych, wykorzystuje miedziany lub światłowodowy szkielet okablowania budynku.

Dodatkowo przełączniki Aruba HPE 2920 PoE+ oraz access-pointy Aruba HPE zainstalowano w oddziale korporacji w Rydze.

Rozwiązania

Aktywny sprzęt sieciowy pracujący w punktach LPD jest zabezpieczony przed awariami zasilania przez redundantnie pracujące zasilacze oraz osobno dostarczane zasilanie. Na poziomie logicznym zaplanowano funkcjonowanie dwóch sieci WiFi SSID. Pierwsza sieć pracująca w obszarze typu „Enterprise” z autoryzacją z domeny w standardzie 802.1x, druga w obszarze typu “Gość” ze zwykłą autoryzacją WPA2.

Kluczowym elementem ergonomii rozwiązania KOMA NORD jest software do zarządzania, który zgodnie z wymaganiami Inwestora integruje systemy sieciowe w jedną, spójnie zarządzaną całość.

Dedykowane oprogramowanie do zarządzania wykorzystane w rozwiązaniu to Aruba Airwave, które umożliwia zarówno monitorowanie jak i zarządzanie infrastrukturą sieci bezprzewodowej oraz przewodowej. Wspiera ono również rozwiązania sieciowe innych firm takich jak Cisco, Juniper, ExtremeNetworks.

ARUBA Airwave

Oprogramowanie to posiada łatwy i intuicyjny interfejs graficzny, do cech tego oprogramowania należą między innymi:

 • dostęp oparty na rolach
 • możliwe do definicji raporty i wykresy
 • możliwość wyszukiwania użytkowników po nazwie konta
 • wiele pulpitów ze szczegółowymi danymi
 • automatyczne wykrywanie urządzeń
 • zaawansowane możliwość wykrywania potencjalnych problemów - monitorowanie w czasie rzeczywistym - wyszukiwanie klientów - zarządzanie konfiguracjami
 • wizualizacje RF
 • wykrywanie i zapobieganie zagrożeniom
Pobierz do PDF

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu