CNS Park & Ride

Zintegrowane centrum obsługi parkingów - CNS Park & Ride

CNS Park & Ride

Parking stał się krytycznym elementem ekologicznego systemu transportu miejskiego. CNS P&R to wszechstronny system zarządzający parkingami w obrębie miasta, zarówno otwartymi jak i kubaturowymi (wielopoziomowymi). Umożliwia rozliczanie opłat za parking, monitorowanie ich zajętości, monitoring wizyjny, sterowanie infrastrukturą techniczną, raportowanie czy regulowanie trybu pracy parkingu.

 

Park & Ride to system zarządzający zintegrowanymi z komunikacją miejską parkingami na terenie miasta, zarówno otwartymi, jak i wielopoziomowymi

 

Osoby podróżujące samochodem do miejsc położonych w centrum miasta mogą zostawić samochód na parkingu i odbyć dalszą podróż komunikacją miejską

 

Dzięki integracji tablic zmiennej treści z systemem kierowcy w ruchu drogowym są automatycznie informowani o stanie parkingów i kierowani do najbardziej optymalnej dla nich lokalizacji

Nasza oferta

funkcje parkowania dostępne na mobile

Funkcje CNS Park & Ride - APLIKACJA MOBILNA SMARTCITY

 

Zgodnie z oczekiwaniem mieszkańców aglomeracji w zakresie poprawy jakości ich życia, system CNS P&R stanowi uniwersalną platformę komunikacji w zakresie aspektów parkingowych. Jednocześnie, dzięki możliwości weryfikacji zajętości miejsc parkingowych w czasie rzeczywistym jest źródłem wartościowych danych wykorzystywanych jako funkcje:

  1. Możliwość zautomatyzowania procesu pobierania biletu oraz płatności zamykając go w ramach aplikacji mobilnej. Powyższa zasada wymaga wprowadzenia do systemu konta użytkownika.
  2. Możliwość wskazania, gdzie zaparkował użytkownika aplikacji swój pojazd (WayFinder).
  3. Możliwość zakupu przedpłaconego np. biletu miejskiego.
  4. Integracja z rozwiązaniem karty miejskiej.
  5. Możliwość dodania funkcji powiadamiania o zdarzeniach miejskich (utrudnienia, zdarzenia, awarie).
  6. Integracja z parkometrami w mieście.
  7. Integracja z czujnikami zajętości miejsc (magnetyczny detektor, sensor parkingowy).
  8. Integracja z rozwiązaniem weryfikacji zajętości miejsc parkingowych na podstawie analizy obrazu.

 

 

funkcje kontrolera biletów parkingowych

Funkcje CNS Park & Ride - KONTROLER BILETÓW (KOMUNIKACJA MIEJSKA)

 

  1. Możliwość weryfikacji i ważności biletu komunikacji miejskiej zarówno w trybie offline i online.
  2. Bezpieczeństwo - aplikacja po zainstalowaniu może zostać zabezpieczona przed nieuprawnionym dostępem poprzez nadanie własnego kodu PIN.

 

proces kontroli biletów na parkingu

 

 

 

Funkcje CNS Park & Ride - KOMUNIKACJA GŁOSOWA

 

System oferuje możliwość odebrania połączenia przychodzącego oraz nadania komunikatu głosowego przy użyciu urządzeń SIP opierając się o funkcjonalności i rozwiązania systemu PortSIP PBX.

 

Funkcjonalność odbierania połączeń w systemie

Wykonanie połączenia z urządzenia, np. interkomu w szlabanie, pozwala skontaktować się np. kierowcy z operatorem systemu CNS P&R w celu zgłoszenia np. problemu z wydaniem biletu wjazdowego na parking. System rejestruje próbę nawiązania połączenia przychodzącego dzięki czemu operator ma możliwość akcji oraz nawiązania rozmowy. W tym momencie może ocenić aktualną sytuację i zareagować w odpowiedni sposób np. otwierając szlaban czy wysyłając polecenie wydrukowania biletu. System oferuje również podgląd obrazu na żywo z kamery o ile taka została powiązana z urządzeniem dzwoniącym.

 

ekran rozmowy głosowej przy szlabanie parkingowym

Funkcjonalność nadawania komunikatów dźwiękowych

W systemie istnieje możliwość dodania plików dźwiękowych (.wav) które można następnie odtworzyć w formie komunikatu. Nadając komunikat wybieramy urządzenia VoIP na które chcemy je nadać, np. parkingowy system audio, oraz ustalamy do której godziny ma być odtwarzane. Odbywa się to poprzez automatycznie wykonane połączenie głosowego na wskazane urządzenie. Wszystkie aktywne komunikaty są widoczne w systemie dzięki czemu istnieje możliwość zakończenia wybranego połączenia przed upływem jego ustalonego czasu. Jeżeli deklarowany czas odtwarzania jest dłuższy niż samo nagranie system ponawia komunikat do momentu zakończenia jego odtwarzania.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu