2021

Wstecz

Innovaphone myApps Cloud

Współczesny biznes to dynamika zmian, konieczność natychmiastowego dostępu do informacji, szybkość i trafność decyzji, elastyczność, zdolność do transformacji i zmian strukturalnych. Współczesny biznes ma nie tylko dostosowywać się do obecnych wymagań rynku czy spełniać bieżące oczekiwania klientów. Powinien także wybiegać w przyszłość, przewidywać trendy, aby w ten sposób zwiększać swoją konkurencyjność, generować większe zyski i ograniczać koszty. Taka polityka zapewni firmom możliwości rozwoju w perspektywie długoterminowej.

 

Olbrzymi wpływ na rozwój gospodarki XXI wieku ma nowoczesna komunikacja korzystająca z najnowszych rozwiązań IT. Jednym z nich są wszelkie innowacje oparte na potencjale chmury, której znaczenie nieustanne rośnie wpływając na realia naszego zawodowego życia. Dzięki IT z chmury dostęp do zasobów, aplikacji jest możliwy w każdej chwili i z każdego miejsca, co doskonale wpisuje się w obecny trend „Anywhere Workplace”. Chmura stała się więc narzędziem, które pomaga przedsiębiorcom koordynować procesy biznesowe, zarządzać firmami, projektować i wdrażać zmiany.

 

Firmy, które decydują się na skorzystanie z usług komunikacyjnych w chmurze, powinny właściwie wykorzystać jej potencjał. Przed wdrożeniem takich rozwiązań muszą zbadać swoją dotychczasową infrastrukturę IT – określić jej zasoby, a także przestrzeń, którą mają do dyspozycji. W zależności od tego należy sprecyzować swoje oczekiwania i odpowiedzieć na pytania dotyczące docelowej skali swojej infrastruktury komunikacyjnej, jej funkcjonalności, wymogów bezpieczeństwa, a nawet tego - jaka powinna być lokalizacja dostawcy usług w chmurze. Szukajcie takich rozwiązań, które zapewnią Waszej firmie elastyczność, skalowalność i wielofunkcyjność.

 

Takie właśnie kryteria były inspiracją do powstania innovaphone myApps Cloud. Jest to platforma chmurowa, które zawiera wszystko to, czego potrzebuje każda nowoczesna firma. Zapewnia dostęp do klasycznych funkcji telefonii IP z możliwością integracji innych urządzeń analogowych i cyfrowych, do nowoczesnych funkcji Unified Communications, różnych narzędzi pracy i administracji czy zintegrowanych mechanizmów bezpieczeństwa. innovaphone myApps Cloud to rozwiązanie komunikacyjne dostosowane do profilu każdej firmy, które pozwala na wykorzystanie pełnego zakresu funkcji przy niskich kosztach inwestycji, bez skomplikowanych instalacji i konserwacji. W dobie dynamicznie zmieniającej się sytuacji na rynku, niezmiernie istotną zaletą tej platformy chmurowej jest jej elastyczność i skalowalność. Firmy przechodzące restrukturyzację, zmiany organizacyjne, relokacje itd. dzięki rozwiązaniom innovaphone myApps Cloud mogą szybko przeorganizować swój system komunikacyjny, a co za tym idzie np. w krótkim czasie uruchomić nowe miejsca pracy lub zrezygnować z tych, które nie są już potrzebne, łatwo integrować nowe lokalizacje, oddziały czy pracę w konwencji „Anywhere Workplace”.

 

Platforma chmurowa opracowana przez innovaphone AG nie narzuca klientom z góry założonych, gotowych pakietów rozwiązań. Wręcz przeciwnie – to klient, wraz inżynierami Koma Nord i innovaphone projektuje własną konfigurację narzędzi potrzebnych do jego pracy zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami i oczekiwaniami. Ma pełną swobodę wyboru dystrybutora, operatora, rozmiaru instalacji, aktualizacji, urządzeń końcowych czy aplikacji. Zastosowanie innovaphone myApps Cloud daje mu komfort bezpieczeństwa finansowego i technologicznego. Zastosowanie chmury pozwala na redukcję kosztów związanych z wydatkami na sprzęt, utrzymanie infrastruktury IT, zakupem oprogramowania, wydatkami na energię elektryczną, powierzchnię biurową, a także z utrzymaniem personelu IT. Pod względem bezpieczeństwa technologicznego innovaphone myApps Cloud oferuje regularne aktualizacje oprogramowania, wysoką niezawodność i bezpieczeństwo danych. Nie bez znaczenia jest także fakt lokalizacji w wysoce bezpiecznych europejskich centrach danych podlegających surowym przepisom bezpieczeństwa i ochrony informacji.

 

innovaphone myApps Cloud jest zaproszeniem do nowoczesnej komunikacji w biznesie. Firmy, które skorzystają z tej platformy stworzą swoje własne środowisko pracy dostosowane do najnowszych potrzeb i oczekiwań, ale także skalowalne i gotowe do podjęcia wyzwań, które przyniesie przyszłość.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu