Case Study

Migracja do SAP HANA - Niemiecka Kasa Chorych

Migracja do SAP HANA - Niemiecka Kasa Chorych

Klient

Niemiecka kasa chorych to ponad 10 mln ubezpieczonych osób i 13 tys. pracowników. Instytucja aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji kraju. W związku z wykorzystaniem EDM - Elektronicznej Dokumentacji Medycznej organizacja przetwarza i gromadzi ogromne ilości danych pacjentów.

Wyzwania

Rozwój organizacji medycznych oznacza głębszą cyfryzację i wynikającą stąd potrzebę obsługi dużych ilości danych. Największym wyzwaniem była skuteczna migracja 8TB bazy danych do nowego środowiska SAP HANA.

Zrealizowane cele

 • Zwiększenie wydajności i efektywności procesów administracyjnych.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury IT.

Rozwiązania

SAP HANA jest najważniejszą innowacją technologiczną w rodzinie baz danych firmy SAP w ostatniej dekadzie. Jako jedna z najszybciej rozwijających się pamięciowych baz danych stanowi główne narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem i pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności bazy danych HANA.

Dla organizacji SAP HANA oznacza przyspieszenie procesów, zwiększenie wydajności i tempa przetwarzania danych oraz możliwości raportowania i analiz w czasie rzeczywistym.

Dlaczego SAP HANA

TECHNOLOGIA IN-MEMORY - przesunięcie danych i źródeł informacji do pamięci operacyjnej, dzięki czemu wyniki analiz są dostępne natychmiast.

KOLUMNOWA BAZA DANYCH SAP HANA - znacząco przyspiesza wszelkiego typu agregacje.

PROCESORY WIELORDZENIOWE - nowoczesne serwery z kilkoma procesorami wielordzeniowymi umożliwiają przetwarzanie wielu informacji w tym samym czasie, co wpływa na optymalizacjem wykonywanych operacji.

Dla kogo?

SAP HANA jest najważniejszą innowacją technologiczną w rodzinie baz danych firmy SAP w ostatniej dekadzie. Jako jedna z najszybciej rozwijających się pamięciowych baz danych stanowi główne narzędzie wspierające zarządzanie przedsiębiorstwem i pozwala na maksymalne wykorzystanie funkcjonalności bazy danych HANA.

Dla organizacji SAP HANA oznacza przyspieszenie procesów biznesowych, zwiększenie wydajności i tempa przetwarzania danych oraz możliwości raportowania i analiz w czasie rzeczywistym.

Migracja dwuetapowa

Pierwszy etap, to upgrade środowiska do minimalnej wersji spełniającej formalne warunki rozpoczęcia migracji do platformy na SAP HANA. Proces ten polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu upgrade środowiska przez podniesieniu wersji systemu wraz z wszystkimi komponentami do ustalonej wersji spełniającej warunki dalszej migracji. Upgrade wykonywany jest przy użyciu narzędzia wspierającego dostarczonego przez SAP. Celem pierwszego etapu jest przygotowanie środowiska do migracji na platformę SAP HANA.

Drugim etapem jest migracja wcześniej przygotowanego środowiska do platformy SAP HANA. Migracja wykonywana jest przy użyciu dostarczonego przez producenta SAP narzędzia DMO (Database Migration Option). Oprogramowanie to ma za zadanie przeprowadzić proces zamiany bazy na zasadzie klasycznej migracji.

Migracja jednoetapowa

Upgrade oraz update środowiska wraz z migracją odbywa się w jednym procesie. Proces migracji i upgrade rozpatrywany jest jako jeden przebieg. Update i migracja przeprowadzane są przy użyciu narzędzia dostarczonego przez producenta SAP. Narzędzie DMO (Database Migration Option) pozwala zachować dotychczasowe nazwy systemów SID, nazwy hostów, jest kombinacją update i migracji w jednym. Do największych zalet tego oprogramowania należą redukcja czasu niedostępności systemu oraz zachowanie konsystencji danych systemu źródłowego.

Użycie narzędzia DMO pozwala na:

 • kontrolę całego procesu a w tym sprawdzenie systemu pod względem wymagań,
 • import wymaganych programów i komponentów po zatrzymaniu całego systemu,
 • wykonanie transferu danych już po ostatecznym uruchomienie usług i funkcjonalności systemu z nową baza danych.

Realizacja

Po analizie strategii biznesowej oraz założeń, wybrano dwuetapowy wariant migracji, który gwarantował zapewnienie wysokiej skuteczności procesu i minimalizację ryzyka. Migracji poddano 8 terabajtów danych pacjentów obsługiwanych przez Niemiecką Kasę Chorych. Migracja do platformy bazodanowej SAP HANA została pozytywnie ukończona. Przyjęty wariant dwuetapowy okazał się bardzo skuteczny dla całego procesu i pozwolił rozwiązać problemy po stronie Klienta już na wczesnym etapie wdrożenia.

Podsumowanie

Zespół KOMA NORD zdobył kolejne, cenne doświadczenie związane z realizacją migracji na system SAP HANA - zarówno pod kątem technicznym BASIS jak i aplikacyjnym FI/CO, LOG. Uzyskana wiedza zostanie wykorzystana podczas kolejnych projektów zapewniając prawidłowy, sprawny i zgodny z harmonogramem przebieg

Korzyści z wdrożenia

 • Kompatybilność, łatwa integracja z innymi systemami SAP.
 • Dostęp do analiz w czasie rzeczywistym.
 • Uproszczenie zarządzania danymi i środowiskiem IT.
 • Proste i szybkie tworzenie raportów.
 • Zwiększenie wydajności i efektywności procesów biznesowych firmy.
 • Zmniejszenie kosztów utrzymania infrastruktury IT.
Pobierz do PDF

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu