Bezpieczeństwo

Globalna ochrona informacji

Projekty informatyczne związane z bezpieczeństwem wymagają globalnego podejścia. 

Bezpieczeństwo

Wiedza potrzebna do ich realizacji to nie tylko zagadnienia z dziedziny teleinformatyki, ale również zagadnienia związane z prowadzonym przez klienta biznesem, organizacją przedsiębiorstwa, procesów, psychologii i badania zachowań ludzkich.

 

Koma Nord dostosowała swoją metodologię wdrożeniową ogniskując ją na biznesie prowadzonym przez Klienta. Wyznajemy zasadę, że podwyższanie bezpieczeństwa teleinformatycznego w firmie jest inwestycją i tak należy ją traktować. Cały nasz wysiłek ukierunkowany jest na zabezpieczenie pracy systemu teleinformatycznego oraz informacji w nich przetwarzanych w taki sposób, aby w maksymalnym stopniu chronić te obszary w przedsiębiorstwie, które są odpowiedzialne za jego wynik finansowy i ciągłość pracy. Dzięki takiej filozofii współpracy optymalnie wykorzystujemy środki finansowe naszych klientów.

 

Wykorzystując swoje wieloletnie doświadczenia rynkowe w dziedzinie systemów bezpieczeństwa, projektujemy, wdrażamy, oraz integrujemy optymalne rozwiązania, dostosowane do potrzeb i wymagań naszych klientów.

 

Nasza oferta zawiera w sobie wszystkie elementy związane z opracowaniem i wdrożeniem polityki bezpieczeństwa ukierunkowanej na ochronę informacji począwszy od wstępnej analizy, poprzez dostawę i uruchomienie rozwiązań, na serwisie i opiece technicznej kończąc.

 

Nasza oferta

Network Access Control - Kontrola dostępu do zasobów cyfrowych stanowi jedną z kluczowych zdolności zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego organizacji. Rozwiązania kontroli ruchu sieciowego (NAC) ujednolicają skuteczne i wielopoziomowe autoryzowanie lub blokowanie dostępu użytkowników oraz urządzeń do zasobów w sieci.  


Wykorzystanie NAC do kontroli ruchu sieciowego opiera się na koncepcji przyznawania różnych rodzajów dostępu różnym użytkownikom i urządzeniom (takim jak komputery osobiste, serwery, routery sieciowe, a także smartfony, tablety, czy urządzenia IoT) w zależności od ich potrzeb i uprawnień. Bardzo szczegółowe kontrole dostępu sieciowego stanowią kluczowy element podejścia Zero Trust Security. 

 

 
KORZYŚCI WYKORZYSTANIA NAC
 

 • Bezpieczeństwo - rozwiązania NAC chronią zasoby firmy przed ingerencją i kradzieżą ze strony nieuprawnionych podmiotów. Chodzi o to, aby do sieci i zasobów sieciowych mieli dostęp tylko użytkownicy i urządzenia posiadające odpowiednie uprawnienia. Ponadto niektóre rozwiązania NAC mogą zapewnić identyfikację podmiotu uczestniczącego w atakach i izolować lub blokować go w oczekiwaniu na dalsze działania z zakresu cybersecurity. Ta funkcjonalność może zapobiec rozprzestrzenianiu się ataków. 

 • Ochrona prywatności - Organizacje zarządzają dzisiaj większymi ilościami danych niż kiedykolwiek wcześniej, w tym danymi wrażliwymi i/lub poufnymi. Rozwiązania NAC pozwalają organizacjom określić, kto, co, kiedy i jak może uzyskać dostęp do takich danych w sieci. 

 • Zgodność z przepisami - Zróżnicowane regulacje wymagają od organizacji przestrzegania przepisów dotyczących prywatności i ochrony danych, takich jak chociażby Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO). Rozwiązania NAC pomagają organizacjom w spełnieniu tych wymogów, ograniczając dostęp do danych, utrzymując bezpieczeństwo i separację ruchu. 

 • Wielopunktowa i precyzyjna (granularna) kontrola dostępu - Precyzyjne przyznawanie dostępu na podstawie potrzeb użytkowników i urządzeń. Ograniczenie dostępu tylko do zasobów niezbędnych dla wykonywania określonych zadań. 

 • Zapobieganie nieuprawnionym dostępom - Zdolność do dokładnego i wielopoziomowego identyfikowania oraz autoryzacji urządzeń zaufanych. Eliminacja potencjalnych zagrożeń ze strony nieautoryzowanych urządzeń, które wcześniej nie były rozpoznane w sieci. 

 • Wielosystemowość i integracja - Z powodzeniem mogą integrować się z innymi technologiami i oprogramowaniem, takimi jak np. firewalle, systemami zarządzania tożsamościami i innymi. 

 • Skalowalność i elastyczność - Mogą działać w środowiskach różnych producentów infrastruktury sieciowej. Nie wymagają stosowania produktów wyłącznie jednej vendora. 

 • Zarządzanie ruchem i dostępem gości - Szybkie i bezpieczne zarządzanie dostępem użytkowników typu “gość” do wybranych zasobów sieci. Automatyczna konfiguracja i zarządzanie urządzeniami mobilnymi. 

 • Monitoring i raportowanie - Zapewnienie kontroli nad poszczególnymi elementami sieci poprzez możliwość pełnego monitorowania ich aktywności. Generowanie raportów, które mogą być wykorzystane do audytów oraz pogłębionej analizy zachowań użytkowników w sieci. 
   
   


Wymienione korzyści sprawiają, że Network Access Control jest kluczowym narzędziem w zapewnieniu bezpieczeństwa sieci, ochrony zasobów cyfrowych oraz spełnianiu wymogów związanych z regulacjami dotyczącymi prywatności i ochrony danych. 
 

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu