15/05/2023

Wstecz

Nowa kompetencja – Audyty bezpieczeństwa informacji ISO 27001

W odpowiedzi na współczesne i prognozowane zagrożenia związane z bezpieczeństwem informacji wprowadziliśmy do naszej oferty Audyt ISO 27001.

 

Jest to proces, który pozwala na ocenę i weryfikację systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w firmie lub instytucji. Audyt przeprowadzany jest przez niezależnego audytora, który dokładnie analizuje procedury, dokumentację oraz techniczne rozwiązania związane z bezpieczeństwem informacji w danej organizacji. Na podstawie wyników audytu audytor przygotowuje raport, który zawiera rekomendacje i wskazówki dotyczące dalszych działań mających na celu poprawę bezpieczeństwa informacji.

 

ISO 27001 to międzynarodowy standard zarządzania bezpieczeństwem informacji (Information Security Management System - ISMS). Standard ten zawiera przepisy dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa informacji w organizacjach, niezależnie od ich wielkości, branży czy rodzaju działalności. Potwierdza on prawidłowość zarządzania bezpieczeństwem informacji, określa szereg wymagań, które organizacje muszą spełnić. Wymagania te dotyczą m.in. polityki bezpieczeństwa informacji, zarządzania ryzykiem, zabezpieczeń fizycznych i logicznych, zarządzania zasobami ludzkimi, monitorowania i doskonalenia systemu.

 

Certyfikacja ISO 27001 jest dobrowolna, jednak wiele organizacji chcących spełniać światowe standardy i zdobywać zaufanie klientów, traktuje ją jako niezbędną w procesie zabezpieczenia swoich zasobów informacyjnych.

 

Zapraszamy do współpracy.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu