19/11/2019

Wstecz

Poznańskie Centrum Superkomputerowo­-Sieciowe – podpisanie umowy

Koma Nord wygrała przetarg i podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo­Sieciowym. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego.

 

Zakupiony sprzęt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" (eDWIN) dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu