19/11/2019

Wstecz

Poznańskie Centrum Superkomputerowo­-Sieciowe – podpisanie umowy

Koma Nord wygrała przetarg i podpisała umowę z Instytutem Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Poznańskim Centrum Superkomputerowo­Sieciowym. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż i dostawa sprzętu komputerowego.

 

Zakupiony sprzęt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Projektu "Internetowa Platforma Doradztwa i Wspomagania Decyzji w Integrowanej Ochronie Roślin" (eDWIN) dofinansowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
kom: +48 605 126 099
fax: +48 58 621 10 30
e-podpis: wew. 50

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl
epodpis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu