CNS Park & Ride

Zintegrowane centrum obsługi parkingów - CNS Park & Ride

CNS Park & Ride

Parking stał się krytycznym elementem ekologicznego systemu transportu miejskiego. CNS P&R to wszechstronny system zarządzający parkingami w obrębie miasta, zarówno otwartymi jak i kubaturowymi (wielopoziomowymi). Umożliwia rozliczanie opłat za parking, monitorowanie ich zajętości, monitoring wizyjny, sterowanie infrastrukturą techniczną, raportowanie czy regulowanie trybu pracy parkingu.

 

Park & Ride to system zarządzający zintegrowanymi z komunikacją miejską parkingami na terenie miasta, zarówno otwartymi, jak i wielopoziomowymi

 

Osoby podróżujące samochodem do miejsc położonych w centrum miasta mogą zostawić samochód na parkingu i odbyć dalszą podróż komunikacją miejską

 

Dzięki integracji tablic zmiennej treści z systemem kierowcy w ruchu drogowym są automatycznie informowani o stanie parkingów i kierowani do najbardziej optymalnej dla nich lokalizacji

Nasza oferta

Proces przykładowy - ZGŁOSZENIE Z INTERKOMU PARKINGOWEGO

 

 

Proces przykładowy - ZGŁOSZENIE Z INTERKOMU PARKINGOWEGO

 

 1. ... jednocześnie zacznie dzwonić telefon VOIP.
 2. Aplikacja CNS P&R wyświetli zgłoszenie o próbie nawiązania połączenia.
 3. Operator odbiera telefon.
 4. Zgłoszenie w systemie CNS udostępni operatorowi szereg możliwości:
  1. Wyświetli podgląd live z kamery.
  2. Udostępni akcję podnieś szlaban raz, podnieś szlaban na stałe.
 5. Szlaban się otwiera.

 

 

Proces przykładowy - ZDARZENIE PARKINGOWE  (NP. BRAK ZASILANIA KAS)

 1. Aplikacja CNS P&R wyświetli zgłoszenie na podstawie zdarzenia.
 2. Do zgłoszenia zostanie przypisana procedura operatora.
 3. Operatorowi zostanie wyświetlony komunikat w systemie CNS P&R.
 4. Operator wykonując kroki z procedury raportuje podjęte czynności.

 

 

Proces przykładowy - ZDARZENIE PARKINGOWE (NP. WYŁAMANIE SZLABANU)

 1. Aplikacja CNS P&R wyświetli zgłoszenie na podstawie zdarzenia.
 2. Do zgłoszenia zostanie przypisana procedura operatora.
 3. Operatorowi zostanie wyświetlony komunikat w systemie CNS P&R.
 4. System automatycznie wykonuje polecenia z procedury (np. procedura na wypadek wyłania szlabanu, automatyczne jego podniesienie).

 

 

Proces przykładowy - DOKONANIE REZERWACJI W APLIKACJI MIESZKAŃCA

 1. Wybór parkingu oraz daty rezerwacji.
 2. Proces przykładowy - DOKONANIE REZERWACJI W APLIKACJI MIESZKAŃCAWypełnienie numeru rejestracji.
 3. Walidacja i zapisanie rejestracji.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proces przykładowy - NAWIGACJA PO PARKINGU

Proces przykładowy NAWIGACJA PO PARKINGU

 1. Kierowca wybiera parking z listy parkingów.
 2. Możliwe jest naciśnięcie przycisku „Prowadź do”, który poprowadzi użytkownika do mapy.
 3. Zostanie uruchomiona nawigacja do wybranego parkingu.

 

 

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu