07/01/2019

Wstecz

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w IHiT

Wdrożenie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Pod koniec roku 2018 w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej", Koma Nord dostarczyła i wdrożyła następujące rozwiązania:

  • rozbudowę środowiska sieciowego (LAN / WLAN)
  • klaster zapory ogniowej
  • rozbudowę okablowania
  • klimatyzacje
  • zasilacze UPS

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu