07/01/2019

Wstecz

Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej w IHiT

Wdrożenie w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Pod koniec roku 2018 w ramach zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Rozbudowa i modernizacja sieci komputerowej", Koma Nord dostarczyła i wdrożyła następujące rozwiązania:

  • rozbudowę środowiska sieciowego (LAN / WLAN)
  • klaster zapory ogniowej
  • rozbudowę okablowania
  • klimatyzacje
  • zasilacze UPS

Instytut Hematologii i Transfuzjologii jest głównym w kraju ośrodkiem naukowym w zakresie swoich dyscyplin tytułowych oraz referencyjnym ośrodkiem kliniczno-diagnostycznym. Instytut prowadzi działalność diagnostyczną, leczniczą, naukową, organizacyjną oraz dydaktyczną poprzez różne formy kształcenia naukowego, specjalistycznego i ustawicznego.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu