25/09/2019

Wstecz

Szpital Uniwersytecki w Krakowie – podpisanie umowy

Koma Nord wygrała przetarg i podpisała umowę z SPZOZ Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i instalacja urządzeń transmisji danych – firewall’e i przełączniki.

 

Zakupiony sprzęt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu „Małopolski System Informacji Medycznej (MSIM)” w ramach Osi Priorytetowej 2 Cyfrowa małopolska - usługi w ochronie zdrowia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

 

Wartość zamówienie przekracza 600 000,00 złotych.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

sekretariat: +48 58 621 11 00
kom: +48 605 126 099
fax: +48 58 621 10 30
e-podpis: wew. 50

e-mail:
koma@komanord.pl
serwis@komanord.pl
epodpis@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu