28/11/2018

Wstecz

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej – podpisanie umowy

Koma Nord wygrała przetarg i podpisała umowę z Urzędem Patentowym Rzeczpospolitej Polskiej. W ramach umowy zostanie dostarczona licencja na oprogramowanie firm Altova i Microsoft do tworzenia aplikacji XML, graficznego modelowania procesów biznesowych oraz zarządzania projektami.

Koma Nord Sp. z o.o.

Siedziba Główna
Oddział Małopolska

ul. Łużycka 2
81-537 Gdynia

+48 58 621 11 00
fax +48 58 621 10 30

e-mail:
koma@komanord.pl

Os. 2 Pułku Lotniczego 1E/U5
31-867 Kraków 

+48 12 31 44 220
+48 12 31 45 708

e-mail:
koma@komanord.pl

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu