2023

Wstecz

Budowa Data Center. Część 1 – Kompleksowe podejście.

Centrum danych jest operacyjnym „mózgiem” każdej organizacji - współtworzy jej potencjał analityczny, komunikacyjny i biznesowy. Dlatego budowa lub modernizacja własnego Data Center to inwestycja, która generuje wymierne korzyści, umożliwia rozwój i wzrost konkurencyjności. Jednak przystępując do takiej inwestycji należy ją metodycznie zrealizować – od zaplanowania, aż po wdrożenie „pod klucz”.  


Bazując na wieloletnich doświadczeniach KOMA NORD, wiemy, że kompleksowe podejście przynosi najlepsze rezultaty. O tym, jak to zrobić, opowiemy w cyklu materiałów na temat budowy Data Center. Zaczynamy od Części 1 pt. „Kompleksowe podejście”. 

 

 

Dlaczego warto? 
 

Posiadanie nowoczesnego Data Center niesie za sobą wiele zalet i korzyści. Po pierwsze, umożliwia efektywne przechowywanie i zarządzanie dużą ilością danych. Po drugie - zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa, dzięki zastosowaniu zaawansowanych zabezpieczeń, takich jak kontrole dostępu, monitoring i redundancja sprzętu. Po trzecie, nowoczesne Data Center mogą być skalowalne, co oznacza, że można łatwo dostosować infrastrukturę IT do rosnących potrzeb firmy. To z kolei sprzyja elastyczności i szybkiej reakcji na zmiany na rynku. 

 

Posiadanie nowoczesnej serwerowni wpływa na poprawę wydajności operacyjnej, zapewniając szybki dostęp do danych, niskie opóźnienia w działaniach sieciowych i zminimalizowane ryzyko awarii systemów. To wszystko przekłada się na lepszą jakość usług, zadowolenie klientów i konkurencyjność przedsiębiorstwa na rynku. Nowoczesne centra danych są również energooszczędne, co przyczynia się do zmniejszenia kosztów związanych z zużyciem energii. Z nami zbudujesz własne Data Center od początku do końca.
 
Nowoczesne Data Center to przede wszystkim energooszczędny i zminiaturyzowany system, który zapewnia najwyższą z możliwych, jakość usług przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa i racjonalnego wykorzystania przestrzeni. Aby tak się stało, serwerownia musi zostać profesjonalnie przygotowana już na etapie wstępnego planowania jej budowy. Wymaga to nie tylko ogromnej wiedzy i doświadczenia, ale także kompleksowego spojrzenia na całość procesu od planowania, poprzez budowę i konfigurację, aż po wdrożenie, testy i monitorowanie. 


Od wielu lat doradzamy, projektujemy, wyposażamy oraz uruchamiamy różnego typu Data Center dla wszystkich podmiotów i branż. Wykonujemy tzw. „ciężką” infrastrukturę IT do największych obiektów, zarówno dla przedsiębiorstw i korporacji, jak i instytucji publicznych, a także mniejsze serwerownie oraz małe pomieszczenia dla przetwarzania danych. Na bieżąco śledzimy najnowsze trendy i współpracujemy ze światowymi liderami branży IT. Dlatego zawsze sugerujemy, aby kompleksowo spojrzeć na budowę Data Center, ponieważ naszym zdaniem jest to warunek konieczny, aby zrealizować ten projekt w sposób jak najbardziej korzystny dla klienta. 

 

Poniżej przedstawiamy poszczególne etapy procesu, które zrealizujecie przy pomocy specjalistów Koma Nord, od analizy potrzeb, poprzez planowanie, budowę i wyposażenie, aż do konfiguracji, testów i oddania Data Center „pod klucz”. 


 
Data Center - od analizy do realizacji 
 

 

Planując budowę nowego centrum danych, niezależnie od tego, czy będzie to nowy budynek, pomieszczenie czy też rozbudowa już istniejącej serwerowni, należy uwzględnić wiele aspektów. Proces tworzenia i wdrożenia Data Center jest złożony i wymaga metodycznej realizacji poszczególnych etapów. 


 
1] Planowanie i analiza potrzeb. 

 

Początkiem kompleksowego procesu jest dokładna analiza w celu określenia parametrów, takich jak moc obliczeniowa, przepustowość sieci, skalowalność i wymagań dotyczących bezpieczeństwa danych. Wynikają one z zadań, jakie ma spełniać Data Center, w aspekcie obecnych oraz prognozowanych celów, które ma osiągnąć organizacja.

 

Dlatego tak ważne jest określenie poziomów wydajności i przepustowości, analiza wymagań dotyczących bezpieczeństwa cyfrowego i fizycznego, zapewnienie zgodności z regulacjami prawnymi oraz procedurami technicznymi, ustalenie planów odtwarzania danych w razie awarii oraz backupu na wypadek wszelkiego typu cyberzagrożeń. Warto również uwzględnić trendy i nowe technologie, które mogą poprawić efektywność Data Center. Efektem takiej analizy będzie wybór najbardziej adekwatnych rozwiązań, odpowiednich dostawców i integratorów.  

 


2] Lokalizacja 

 

Wybór lokalizacji jest istotny ze względu na wiele czynników, takich jak m.in.: warunki klimatyczne, pogodowe, topograficzne, koszty energii, dostęp do sieci i bezpieczeństwo. Istotne jest także przeznaczenie serwerowni – czy będzie zabezpieczać potrzeby tylko jednej organizacji, czy też świadczyć usługi dla innych podmiotów, ponieważ w tym drugim przypadku konieczne będzie spełnienie dodatkowych standardów.

 

Oczywiście należy także uwzględnić masę urządzeń, nośność stropu, dostęp do serwerowni, podłogi, drogi komunikacji fizycznej, w tym np. windy towarowe, wymiary pomieszczeń, ryzyka zalania, awarii, itd.  


 

3] Projektowanie i infrastruktura 

 

Na tym etapie tworzymy projekt, który uwzględnia układ urządzeń i dostęp do sieci. Chodzi o to, aby właściwie rozplanować wnętrza pomieszczeń dla serwerów i odpowiednio dobrać infrastrukturę IT. Należy także uwzględnić wszystkie aspekty bezpieczeństwa energetycznego, czyli ciągłego zasilania oraz wszelkich opcji awaryjnych.

 

Równie istotne są także wszelkie rozwiązania mające na celu zabezpieczenie centrum danych przed przegrzaniem, odpowiednie chłodzenie i utrzymanie optymalnych warunków termicznych. Projektuje się także sieć dla Data Center uwzględniając jej odpowiednią architekturę oraz potrzeby organizacji. Na tym etapie określa się także wyposażenie służące do utrzymania standardów bezpieczeństwa fizycznego, w tym głównie systemów wykrywania i gaszenia pożarów oraz zabezpieczeń antywłamaniowych.    

 


4] Budowa i instalacja 

 

Kiedy znamy już lokalizację i mamy opracowany plan głównego pomieszczenia dla naszego Data Center, możemy przejść do etapu, w którym rozpoczynamy prace budowlane lub remontowe, instalacje elektryczne, a następnie wyposażamy centrum danych w wybrane wcześniej serwery, macierze i wszelkie inne podzespoły.

 

Do tego dochodzi montaż okablowania oraz wszystkich systemów przeciwpożarowych, chłodzenia, monitoringu i zarządzania – inaczej mówiąc jest to kompleksowe przygotowanie i wyposażenie pomieszczeń. 

 


 5] Konfiguracja i testy 

 

Po zakończeniu budowy przystępujemy do konfiguracji serwerów, sieci oraz instalacji oprogramowania. Serwery i inne urządzenia montujemy w specjalnych regałach nazywanych rackami. Montaż ten musi być dokładny i zgodny z normami dotyczącymi odstępów między urządzeniami w racku, aby zapewnić prawidłowy przepływ powietrza i chłodzenia. Po zainstalowaniu sprzętu fizycznie, trzeba go odpowiednio skonfigurować.

 

Obejmuje to m.in. konfigurację systemów operacyjnych, a także aktualizację oprogramowania oraz konfigurację połączeń sieciowych. Konfiguracja sieci jest kluczowym elementem zapewniającym komunikację między urządzeniami w Data Center. Oczywiście konfiguracja obejmuje także systemy zasilania, przeciwpożarowe, chłodzenia, monitoringu i zarządzania. 
Następnie przeprowadzamy testy, aby upewnić się, że wszystkie urządzenia działają poprawnie. W ramach testów sprawdzamy zarówno wydajność jak i niezawodność sprzętu oraz jego zdolność do działania w warunkach obciążenia. 


 

6] Monitorowanie pracy Data Center

 

Dla zapewnienia bezpieczeństwa w centrum danych, niezwykle istotne jest wdrożenie kompleksowego systemu monitoringu. Dotyczy to nie tylko serwerów, ale również systemów klimatyzacji, zasilania elektrycznego, okablowania, zabezpieczeń przeciwwłamaniowych i przeciwpożarowych oraz kontroli dostępu. W tym celu niezbędne jest wykorzystanie zaawansowanych rozwiązań monitorujących, które precyzyjnie monitorują działanie poszczególnych urządzeń oraz warunki panujące wewnątrz centrum danych. Ich rola polega na natychmiastowym wykrywaniu wszelkich zakłóceń w pracy Data Center, błędów lub awarii, umożliwiając szybkie reagowanie. Niemniej jednak, samo wykrycie problemu to nie wszystko. W przypadku wystąpienia awarii lub przerw w działaniu, istotne jest również posiadanie szczegółowoopracowanego planu działania, który umożliwi zachowanie kluczowych danych i minimalizację potencjalnych strat. Dlatego też plan zarządzania kryzysowego jest nieodzownym elementem pełnego systemu bezpieczeństwa centrum danych. 

 

 
7] Szkolenia pracowników 

 

Prowadzimy także szkolenia pracowników odpowiedzialnych za zarządzanie serwerownią. Muszą oni być w stanie skutecznie obsługiwać wszystkie urządzenia i kompetentnie reagować na wszelkie możliwe sytuacje.  


 
8] Bieżąca konserwacja oraz aktualizacje 

 

Te działania pozwalają uniknąć awarii oraz utrzymać Data Center zgodne z procedurami oraz zakładanymi standardami. Systematyczne monitorowanie stanu sprzętu i infrastruktury, w tym serwerów, urządzeń chłodzących, zasilania i sieci, ma na celu wykrycie wczesnych oznak problemów lub awarii. W ramach bieżącej konserwacji przeprowadza się także oczyszczanie serwerów i urządzeń z kurzu, sprawdzanie stanu kabli i złączy, a także regularną wymianę podatnych na zużycie komponentów, np. dysków twardych i wentylatorów.

 

Niezbędne są także systematyczne aktualizacje oprogramowania, w tym systemów operacyjnych, aplikacji i narzędzi zabezpieczających, mające na celu poprawę bezpieczeństwa i wydajności. Bieżąca konserwacja to także kontrola obciążenia serwerów, dostosowywanie zasobów do bieżących potrzeb i optymalizacja wykorzystania zasobów. 
 

 

Podsumowanie

 

Wszystkie przedstawione powyżej etapy budowy własnego Data Center to złożony proces, który wymaga kompleksowego podejścia. Dlatego KOMA NORD realizuje takie projekty całościowo – od fazy koncepcji do oddania Data Center „pod klucz”. 
 
Ten artykuł zapoczątkował cykl eksperckich publikacji poświęconych budowie własnego Data Center. W kolejnych materiałach będziemy szczegółowo przedstawiać poszczególne etapy i zagadnienia. Zapraszamy także do pytań, które możecie Państwo kierować do naszych ekspertów za pośrednictwem formularza kontaktowego.

 

#2   #3   Zapraszamy do kontaktu

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu