Opieka Społeczna

Oprogramowanie mDPS - SYSTEM ZARZĄDZANIA DOMAMI POMOCY SPOŁECZNEJ

Opieka Społeczna

 

Na bazie doświadczeń zdobytych w dziedzinie ochrony zdrowia rozwijamy naszą działalność w zakresie oprogramowania wspomagającego opiekę społeczną. 

 

Kluczowym zadaniem, które stawiamy sobie podczas realizacji projektów informatycznych w ochronie zdrowia jest dostawa optymalnych i niezawodnych rozwiązań odpowiadających na potrzeby podmiotów leczniczych.

 

Nasza oferta

System mDPS, umożliwia m.in.:

 

  • kontrolę dostępu do DPS poprawiającą bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców (elektroniczna ewidencja wizyt, pomiar temperatury, odkażanie);
  • stały kontakt mieszkańca DPS z rodziną i znajomymi (telespotkania);
  • poprawę dostępu do opieki medycznej – w tym teleporady i konsultacje medyczne;
  • usprawnienie bieżącej opieki nad mieszkańcem – w tym pomiar parametrów życiowych i lokalizacja;
  • ułatwienie w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca;
  • usprawnienie administrowaniem DPS – w tym gospodarka magazynowa, ewidencja budynków i wyposażenia.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu