04/11/2022

Wstecz

Sosnowiecki Szpital Miejski - zakończenie prac

Zakończenie i przekazanie do użytku projektu wdrożenia e-usług publicznych wraz z dostawą oprogramowania i sprzętu informatycznego. Zgodnie z wcześniejszą informacją, w wyniku postepowania przetargowego zostaliśmy liderem konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu:

 

„DOSTAWA LICENCJI I WDROŻENIE OPROGRAMOWANIA, URUCHOMIENIE E-USŁUG PUBLICZNYCH WRAZ
Z DOSTAWĄ OPROGRAMOWANIA I SPRZĘTU INFORMATYCZNEGO W RAMACH PROJEKTU” „ZWIĘKSZENIE
DOSTĘPU DO CYFROWYCH USŁUG PUBLICZNYCH Z OBSZARU E-ZDROWIA W SOSNOWIECKIM SZPITALU MIEJSKIM”

w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II, „Cyfrowe Śląskie:,

 

Działanie 2.1 „Wsparcie rozwoju cyfrowych usług publicznych: 
Umowa UDA-RPSL.02.01.00-24-OBEC/20-00

Wartość netto: 997 600,00zł

Wartość brutto: 1 227 048,00zł

 

Dostarczono:

 

  • Oprogramowanie umożliwiające świadczenie e-usług
  • Serwery wraz z oprogramowaniem
  • Stanowiska komputerowe
  • Licencje, systemy operacyjne

 

Kierownik Projektu: Mariusz Binder

 

Z uwagi na wysokie wymagania Zamawiającego pełne uruchomienie działań poprzedzono szczegółową analizą przedwdrożeniową wraz z wielostopniową oceną ryzyka. Następnie opracowano i zatwierdzono harmonogram pracy zapewniający właściwe rozplanowanie, realizację i kontrolę zadań wszystkich uczestników projektu. Przyjęto sprawdzoną metodykę uwzgledniającą specyfikę realizacji projektów IT w Ochronie Zdrowia, która gwarantuje najlepszy rezultat w zaplanowanym czasie.

 

W zakresie sprzętowym dostarczono klaster serwerów: 2 produkcyjne DELL PowerEdge R650xs uzupełnione o 1 serwer kopii zapasowej DELL PowerEdge R550, bibliotekę taśmową DELL PowerVault TL1000 oraz macierz Dell EMC ME4024. Na serwerach zainstalowano oprogramowanie systemowe Windows Serwer 2019 Hyper-V oraz Windows Server 2019. Dla  środowiska produkcyjnego serwerów typu host zapewniono redundancję na poziomie pracy dla połączenia LAN oraz zasilania. Ponadto dostarczono 50 kompletnych stanowisk komputerowych DELL OptiPlex 3090 z dużymi, 24 calowymi monitorami.

 

W zakresie eUsług przeprowadzono weryfikację i pełną migrację danych medycznych ze starego systemu Optimed STD. Proces podzielono na bezpieczne etapy gwarantujące kompletność, spójność i pełne współdziałanie z nowym środowiskiem produkcyjnym systemu Optimed NXT.

 

Prace uzupełniono testami akceptacyjnymi wykonanymi na poziomie procesowym w zakresie ścieżek kluczowych procesów biznesowych. W końcowym etapie wdrożenia przeprowadzono wielopoziomowe szkolenia dla użytkowników oraz personelu medycznego zgodnie z opracowaną tabelą uprawnień i kompetencji.

 

Konsorcjum: Koma Nord Sp. z o.o. oraz Comarch S.A.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu