Case Study

TOM TAILOR GROUP zarządza modą z wykorzystaniem SAP S4/HANA

TOM TAILOR GROUP zarządza modą z wykorzystaniem SAP S4/HANA

AKQUINET to strategiczny partner KOMA NORD, będący certyfikowanym dostawcą usług SAP Managed Services i SAP HANA Operations Services. Razem tworzymy zespół ekspertów, dostarczając usługi specjalistyczne SAP oraz SharePoint. Podczas pracy korzystamy ze sprawdzonych praktyk zarządzania projektami ITIL, AGILE oraz SCRUM.

Klient

Założona w Hamburgu TOM TAILOR GROUP jest jedną z wiodących firm odzieżowych w Europie, zatrudniającą około 6 980 pracowników na całym świecie. Grupa oferuje modne ubrania i akcesoria sprzedawane pod markami TOM TAILOR i BONITA. Portfolio produktów zawiera także tekstylia domowe. Produkty są sprzedawane za pośrednictwem ponad 450 sklepów detalicznych, hurtowych i internetowych w 21 krajach. Marki TOM TAILOR GROUP oferują różnorodne produkty, w tym tekstylia domowe i są skierowane dla wszystkich grup wiekowych.

Korzyści z wdrożenia

 • Zwiększona wydajność baz danych w całej organizacji dzięki wykorzystaniu SAP HANA In-Memory Database.
 • Zapewnienie niskich kosztów utrzymania dla całego, jednolitego rozwiązanie S/4 HANA ERP.
 • Przyspieszony dostęp do zupełnie nowych funkcji SAP Beta, które mogą być implementowane znacznie wcześniej.
 • Pełna optymalizacja popytu i zarządzania podażą we wszystkich łańcuchach dostaw Grupy.
 • Głębokie, dostosowane do specyfiki organizacji, usprawnienie logistyki dystrybucyjnej.
 • Umożliwienie pełnej koncentracji doświadczenia TTG na wykorzystaniu strategii omnichannel.
 • Uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki wykorzystaniu nowoczesnego systemu zarządzania relacjami z klientem.
 • Maksymalizacja bezpieczeństwa i dostępu do danych dzięki przechowywaniu wrażliwych danych w Twin-Datacenter posiadających certyfikat TÜV.
 • Zapewnienie profesjonalnego hostingu wszystkich usług operacyjnych SAP HANA przez certyfikowanego dostawcę SAP.

Wprowadzenie hostowanego pakietu SAP Business Suite było postrzegane w branży jako flagowe przedsięwzięcie. Wypuszczenie S4 / Finance jako pilota marki „Denim” we wrześniu 2017 r. okazało się handlowym sukcesem, który oszacowano na wiele milionów oszczędności. W połowie października uruchomiono pełne zarządzanie towarami oraz moduły sprzedażowe.

Baza projektu


Aby dalej strategicznie rozszerzać i rozwijać markę, TOM TAILOR GROUP postanowiła stopniowo wprowadzać do zarządzania nowe rozwiązania Fashion Management oparte na SAP HANA i stosować je we wszystkich swoich markach.

 

Miało to na celu zastąpienie istniejącego, wewnętrznego systemu, hostingu, a także przeniesienie zarządzania bazą danych HANA do centrum danych o wysokiej dostępności. Optymalizując wszystkie procesy od zarządzania zakupami po łańcuch dostaw czy od zarządzania relacjami z klientami po sprzedaż wielokanałową, należy zapewnić strategiczne korzyści przez okres od pięciu do dziesięciu lat.

 

Głównym kryterium wyboru nowego partnera hostingowego SAP przez TTG było zapewnienie wysokowydajnego centrum danych, z dostępnością usług na poziomie >99,9% w przypadku awarii systemu. To właśnie kryterium, w połączeniu z posiadanymi certyfikatami dostawcy SAP sprawiło, iż projekt „Focus 2020” przyznano nowemu partnerowi.

 

Zaważyły posiadane certyfikaty dostawcy SAP Hosting Services na poziomie „Advanced” oraz SAP HANA Operation Services, bogaty know-how w zakresie HANA oraz bliskość do usługodawcy i jego centrów danych.

Cele projektu


Przyjęto konieczność zapewnienia pełnej płynności oraz zachowania maksymalnej wydajności dla wszystkich kluczowych procesów biznesowych w grupie: od fazy analizy, poprzez transformację procesów po techniczne przeniesienie obrazu systemu SAP do zewnętrznych centrów danych.


TOM TAILOR zaplanował wraz z „FOCUS 2020” stopniową migrację do nowego środowiska dla poszczególnych obszarów biznesowych: zarządzania towarami, zaopatrzenia, logistyki dystrybucji i CRM.
Proces integracji i łączenia w jedną sieć SAP Business Suite miał być zrealizowany do jesieni 2017 dla marki „Denim”, a następnie dla wszystkich pozostałych marek.


Wdrożenie miało się odbyć niezależnie, bez zagrożenia dla ciągłości pracy systemu głównego. Żadne, będące w toku operacje, nie mogły być przerwane lub zakłócone.

Wdrożenie


Zapewniono pełną płynność oraz maksymalną wydajności dla wszystkich kluczowych procesów biznesowych w grupie. Przeprowadzono stopniową migrację do nowego środowiska dla poszczególnych obszarów biznesowych. Proces integracji i łączenia w jedną sieć SAP Business Suite zrealizowano najpierw dla marki „Denim”, a następnie dla pozostałych marek.

 

Ponieważ system SAP Fashion Management jest oparty na platformie in-memory i oferuje własne środowisko programowania, wdrożono go niezależnie, bez zagrożenia dla ciągłości pracy systemu głównego. Zachowano zasadę, iż żadne z będących w toku operacji, nie zostaną zakłócone lub przerwane.

 • GRUPA TT z systemem Fashion Management opartym o bazę danych SAP HANA, została pionierem rozwiązań technicznych stosowanych w branży odzieżowej.
 • Konsolidacja znaków TOM TAILOR GROUP na platformie SAP HANA.
 • Akquinet AG przejmuje hosting SAP w bliźniaczym data center.
 • Innowacyjne narzędzia ERP zapewniają długoterminowe korzyści strategiczne w prowadzeniu biznesu.
Pobierz do PDF

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu