12/12/2022

Wstecz

Zakończenie wdrożenia projektu mDPS w Powiecie Koszalińskim

8 grudnia zakończyliśmy 9-miesięczne wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania Domami Pomocy Społecznej w Powiecie Koszalińskim.

 

Z tej okazji w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie odbyła się konferencja podsumowująca realizację projektu.

 

Podczas konferencji przedstawiciele Powiatu i KOMA NORD przedstawili założenia, sposób realizacji projektu oraz korzyści uzyskane w wyniku wdrożenia systemu mDPS.

 

 

Dzięki sprawnej realizacji projektu po 9 miesiącach od podpisania umowy 5 DPSów działających na terenie powiatu korzysta z elektronicznego systemu mDPS, który umożliwia m.in.:

 

  • kontrolę dostępu do DPS poprawiającą bezpieczeństwo epidemiologiczne mieszkańców (elektroniczna ewidencja wizyt, pomiar temperatury, odkażanie);
  • stały kontakt mieszkańca DPS z rodziną i znajomymi (telespotkania);
  • poprawę dostępu do opieki medycznej – w tym teleporady i konsultacje medyczne;
  • usprawnienie bieżącej opieki nad mieszkańcem – w tym pomiar parametrów życiowych i lokalizacja;
  • ułatwienie w tworzeniu i realizacji Indywidualnych Planów Wsparcia Mieszkańca;
  • usprawnienie administrowaniem DPS – w tym gospodarka magazynowa, ewidencja budynków i wyposażenia.

 


System jest zarządzany centralnie przez powołane przez Powiat Centrum Usług Wspólnych, które przejęło większość funkcji administracyjno-księgowych realizowanych dotychczas w każdym z DPSów. System będzie rozwijany w kierunku wsparcia opieki środowiskowej i różnych form opieki zdeinstytucjonalizowanej.

 

 

System mDPS dzięki możliwości pracy na urządzeniach mobilnych z obsługą kodów QR i NFC oraz komunikacji Bluetooth z urządzeniami mierzącymi parametry życiowe, może być użytkowany przez personel opiekuńczo-terapeutyczny w codziennej pracy z mieszkańcami, dzięki czemu prowadzona na bieżąco dokumentacja jest aktualna, wiarygodna i kompletna.

 

System mDPS wdrożony w Powiecie Koszalińskim prezentowaliśmy pod koniec listopada podczas konferencji Opieka Długoterminowa organizowanej przez Koalicję „Na pomoc Niesamodzielnym”, gdzie wzbudził duże zainteresowanie.

 

Liczymy na to, że wdrażany w powiecie koszalińskim model reorganizacji opieki społecznej wspomagany systemem informatycznym mDPS znajdzie licznych naśladowców.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu