Printing

DRUKARKI | DRUKARKI WIELOFUNKCYJNE | MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | AKCESORIA

Printing

Drukowanie stanowi jeden z najpowszechniejszych i najbardziej uciążliwych zagadnień występujących w systemie informatycznym. Sprawne i niezawodne, a także tanie rozwiązanie problemu drukowania jest przedmiotem zainteresowania wszystkich pionów w każdym przedsiębiorstwie: zarządu, administracji, informatyki oraz produkcji.

 

Wychodząc na przeciw tym potrzebom oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie druku i zarządzania drukiem oraz szeroki wachlarz materiałów eksploatacyjnych.

Nasza oferta

Wychodząc naprzeciw potrzebom oferujemy kompleksowe rozwiązania w zakresie druku i zarządzania drukiem.

 

Total Print Management

 

Koncepcja zarządzania drukiem łączy w sobie zalety wynikające z zastosowania dużych i szybkich urządzeń (centralizacja wydruków i kopiowania) oraz małych urządzeń stanowiskowych przy jednoczesnym doborze i rozmieszczeniu urządzeń tak, aby były możliwie blisko użytkownika.

 

W celu zbudowania optymalnej floty urządzeń wykorzystujemy podejście Total Print Management. Podejście to zapewnia Klientom rozwiązanie, na które składa się sprzęt, oprogramowanie, materiały eksploatacyjne oraz usługi.

 

Podstawowe korzyści wynikające z zastosowania tego rozwiązania to:

 

 • obniżenie TCO (Total Cost of Ownership) nawet o 30%
  zgodnie z badaniami prowadzonymi przez analityków takich jak Gartner, Forrester, wdrożenie takiego rozwiązania zapewnia redukcję kosztów dzięki obniżeniu kosztów sprzętu, materiałów eksploatacyjnych, a także obsługi i ukrytych kosztów wsparcia i administracji;
 • wzrost satysfakcji użytkowników i produktywności
  dzięki doborze optymalnych urządzeń i ich właściwym rozmieszczeniu każdy użytkownik ma bezpośredni, bliski dostęp do urządzeń i funkcji, których potrzebuje;
 • bezawaryjność i znakomita praca w sieci Klienta
  urządzenia drukujące od początku tworzone są z myślą o wydajnej pracy w sieci LAN/WAN oraz o zdalnym zarządzaniu nimi;
 • pełna gama rozwiązań dodatkowych
  dzięki szerokiej ofercie Klient ma możliwość rozbudowy posiadanych urządzeń o praktycznie dowolne funkcje, takie jak: sortowanie, kopertowanie, drukowanie kodów kreskowych, urządzenia szyfrujące, skrytki na poufne dokumenty, formularze, etc.

 

Bardzo istotną kwestią związaną z wdrożeniem scentralizowanego systemu drukowania jest przedstawienie przyszłym użytkownikom pełnych korzyści wynikających z wdrożenia nowego systemu drukowania eliminujące ewentualne obawy oraz zapewnienie wsparcia użytkowników zarówno podczas wdrożenia, jak również na etapie eksploatacji systemu.

 

Obniżenie kosztów

 

Ograniczenie rozdrobnienia i zróżnicowania we flocie urządzeń drukujących oraz standaryzacja mają bezpośredni wpływ na obniżenie kosztów w poniższych obszarach:

 

 • zagospodarowanie przestrzeni biurowej, efektywne wykorzystanie jednego rodzaju urządzenia,
 • opieka serwisowa - szybszy czas reakcji, niższe koszty obsługi dla całej infrastruktury,
 • szkolenia użytkowników, mniej czasu poświęconego na obsługę urządzenia,
 • konfiguracja - zdalna (jednoczesna) i pełna konfiguracja drukarek sieciowych,
 • ewidencja, zamawianie, przechowywanie i redystrybucja materiałów eksploatacyjnych,
 • interwencje w punktach zarządzania (obsługa serwerów druku),

 

Typowy projekt

 

W nawiązaniu do TPM każdy projekt rozwoju i modernizacji w obszarze zarządzania wydrukami powinien obejmować:

 

 • analizę stanu obecnego systemów i urządzeń drukujących,
 • propozycję docelowego rozwiązania w oparciu o sprzęt, oprogramowanie oraz usługi,
 • porównanie stanu obecnego z proponowanym rozwiązaniem – wnioski,
 • instalacja testowa,
 • dostawę, instalację i wdrożenie nowego systemu zarządzania wydrukami.

 

Kompleksowe rozwiązanie składa się z następujących elementów:

 

 • udostępnienie urządzeń drukujących oraz oprogramowania zarządzającego i oprogramowania do kontroli kosztów,
 • usługi serwisowe gwarancyjne i pogwarancyjne,
 • dostawa materiałów eksploatacyjnych,
 • rozliczenie finansowe: zakup, dzierżawa, outsourcing, w tym forma opłaty za ilość wydrukowanych stron oraz możliwość wykupu istniejących drukarek.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu