2021

Wstecz

Implementacje 4.0

Współczesne, międzynarodowe społeczeństwa potrafią niezmiernie szybko adaptować najnowsze rozwiązania technologiczne dla swoich potrzeb. Zmieniając świat, odkrywają „nowe lądy” i tworzą lepszą przyszłość. Chcą udoskonalać warunki życia, pracy i wypoczynku.

 

Czwarta rewolucja przemysłowa dostarczyła tylu narzędzi, że dzisiaj możemy wpływać niemalże na każdą sferę naszego życia. Zakres zastosowań technologii 4.0 zdaje się być nieograniczony.

 

Cyfrowa transformacja stworzyła warunki do rozwoju w tak wielu dziedzinach, że trudno byłoby wymienić wszystkie. Integracja systemów, sztuczna inteligencja, Internet Rzeczy (IoT), bazy danych czy rozwiązania chmurowe nie są już tylko obecne w przedsiębiorstwach, firmach czy instytucjach, ale także znalazły zastosowanie w naszych domach, pracy lub na wakacjach. Skala korzyści wynikających z implementacji najnowszych technologii sprawia, że jesteśmy bezpieczniejsi i odważniejsi w zdobywaniu rzeczy, które dla wcześniejszych pokoleń były nieosiągalne. Opisywaliśmy to już wcześniej, w materiale pt.: „Sukces 4.0” (link). Warto jednak przyjrzeć się dokładniej, w których dziedzinach życia i sektorach gospodarki Przemysł 4.0 znajduje najwięcej zastosowań. Taka wiedza może okazać się niezbędna np. w analizie trendów czy projektowaniu dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny, już w 2019 roku „ponad 40% firm w Polsce posiadało maszyny produkujące lub inne urządzenia oraz sensory bezpośrednio wykorzystywane w działalności operacyjnej”, które były podłączone do lokalnej lub globalnej sieci komputerowej*. Z analizy danych statystycznych wynika, że najnowsze technologie 4.0 znalazły zastosowanie w dużych, średnich i małych przedsiębiorstwach, praktycznie wszystkich rodzajach spółek, instytucjach rządowych i samorządowych oraz wielu innych.

 

Najwięcej rozwiązań wdrożyły firmy, tworzące produkty najbardziej spersonalizowane i dostosowane do potrzeb klientów. Musiały one tak skonfigurować i skomunikować produkcję, aby zrealizować konkretne zamówienia charakteryzujące się specyficznymi parametrami, funkcjami i cechami. Dzięki IoT całość tych procesów mogła zostać zaprogramowana i zautomatyzowana od początku produkcji aż do wysyłki. Wiele przedsiębiorstw o zróżnicowanych profilach produkcyjnych zastosowało te rozwiązania w swoich zakładach podnosząc nawet do 50 % jakość wytwarzanych produktów lub usług, wydajność pracy czy poziom niezawodności procesów operacyjnych.


Wiele firm korzysta także z zasobów Big Data w celu analizy danych. Według GUS przedsiębiorstwa z działu „Produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych” należały do najliczniej pozyskujących dane typu Big Data (15,8%), natomiast wykorzystanie analiz tych danych najczęściej zaobserwowano wśród podmiotów z działu „Poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji” (8,7%). Producenci samochodów bardzo chętnie korzystają natomiast zarówno z IoT(Internet of Things) jak i z potencjału sztucznej inteligencji (AI). Z danych GUS wynika także, że z AI (Artificial Intelligence) bardzo szeroko korzysta branża spożywcza, producenci komputerów, elektroniki oraz urządzeń optycznych*. Oczywiście znajduje ona wiele innych zastosowań zarówno w produkcji, usługach, jak i różnorodnych sytuacjach dnia codziennego. To dzięki niej nasze miasta i aglomeracje stają się bardziej „inteligentne”. Systemy kolejkowe, parkingowe i inne, to tylko niektóre przykłady, które w dobie zwiększonej intensywności przemieszczania się ludzi pomagają nam na czas dotrzeć do celu bez zbędnych perturbacji. Tzw. „Smart City” tworzy bowiem środowisko, w którym możemy funkcjonować szybciej i bardziej wydajnie.

 

Zaawansowane technologie IT zdominowały także wiele sfer życia publicznego. Stowarzyszenia, fundacje i przede wszystkim placówki służby zdrowia otworzyły się na nowe rozwiązania. Pomaga im to w organizacji pracy, przyśpiesza wiele procesów i podnosi jakość obsługi pacjentów czy podopiecznych. W nowoczesnych szpitalach najnowsze urządzenia 4.0 wykorzystuje się nie tylko do skomplikowanych zabiegów medycznych, ale także np. w systemach kolejkowych czy monitorujących parametry zdrowia. Odgrywają one coraz większą rolę w ramach opieki domowej, np. w trakcie rekonwalescencji lub kwarantanny domowej. Podobnie sytuacja wygląda w placówkach edukacyjnych i uczelniach wyższych, gdzie technologie IT pomagają w organizacji zdalnej nauki przy wykorzystaniu rozmaitych platform komunikacyjnych.

 


Przemysł 4.0 dokonał również rewolucji w modelu naszej aktywności zawodowej. Z jednej strony umożliwił organizację takich warunków pracy stacjonarnej, które oparte na najnowszych technologiach sieciowych pozwalają na większy komfort i wzrost wydajności. Z drugiej zaś strony dostarczył narzędzi koniecznych do wykonywania obowiązków zawodowych bez względu na czas i miejsce. Technologie wspierające tzw. „Anywhere workplace” pozwoliły wielu firmom, bez względu na ich wielkość i model zatrudnienia, nie tylko przetrwać spowolnienie gospodarcze spowodowane pandemią, ale także w wielu przypadkach utrzymać, a nawet zwiększać dotychczasowe tempo rozwoju.

 

Nowe technologie, sieci, komunikacja i ciągły dostęp do danych stały się zatem wszechobecne w wielu sferach naszego życia. Potrzebujemy ich praktycznie 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę. Ten, kto szybciej wykorzysta ich potencjał, ten kto będzie pierwszy, zdobędzie przewagę nad konkurencją. Przy tak dynamicznych zmianach związanych z Przemysłem 4.0 wszelkie implementacje nowych technologii mają kluczowe znaczenie dla każdej firmy czy instytucji. Pomagają nam także żyć we współczesnym, niezwykle dynamicznym świecie. Przecież w końcu są dziełem genialnej myśli technicznej człowieka, który ciągle pragnie udoskonalać otaczającą go rzeczywistość.

Koma Nord Sp. z o.o.

ul. Łużycka 2, 81-537 Gdynia, NIP 5861029611

sekretariat: +48 58 621 11 00

kom: +48 605 126 099

fax: +48 58 621 10 30

 

E-mail:

koma@komanord.pl

serwis@komanord.pl

 

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu

Masz pytanie? Podaj numer Twojego telefonu